2023-06-26 05:57Pressmeddelande

Forskningsprojekt gör mattorget på Almedalsveckan engångsfritt

Återanvändbara kaffemuggar i projektet RetakeÅteranvändbara kaffemuggar testas i projektet.

”Låna och lämna tillbaka” är ledorden när forskningsprojektet Retake testar sitt rotationssystem med återanvändbara muggar och tallrikar under Almedalsveckan. Forskare från Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet är på plats för att samla kunskap som hjälper branschens aktörer att ställa om till mer hållbara evenemang.

Genom forskningsprojektets test blir mattorget på Almedalsområdet engångsfritt – ett viktigt steg i den hållbara omställningen av arrangemanget och som svar på den lag som träder i kraft den 1 januari 2024 då restauranger, caféer och arrangörer måste erbjuda mat och dryck i återanvändbara kärl som ingår i ett rotationssystem.

– Vi är på plats för att fånga upp hur besökare, krögare och arrangörer upplever systemet och kartlägga om det får besökare att bete sig klimatsmart, säger Lars Witell, professor i företagsekonomi. Detta är andra gången som forskningsprojektet testar detta i praktiken och vid varje test utvärderas inte bara systemets design och funktion utan även kundernas och krögarnas upplevelser – allt för att systemet skall kunna vidareutvecklas och förbättras.

Under 2023 testas systemet på tre olika event. Först ut var Gothenburg Horse Show och sist ut är Kulturkalaset i Göteborg i september.

Låna och lämna tillbaka
Anna Lindvall, projektledare på Panter, förklarar hur systemet fungerar i praktiken:

– Besökaren väljer sin mat och dryck från någon av foodtruckarna, registrerar sin tallrik, mugg eller liknande i systemets app, äter för att sedan slutligen returnera kärlen som då går in rotationssystem där de diskas för att sedan återanvändas igen.

Kunskap som främjar mer hållbara evenemang
Forskningsprojektet Retaket syftar till att demonstrera hur rotationssystemet kan bidra till ökad hållbarhet, minskad nedskräpning och lägre kostnader för städning och avfallshantering. CTF bidrar med sin expertis om värdeskapande genom tjänster ur ett användarperspektiv – kunskap kring hur tjänster och affärsmodeller kan utformas för att underlätta samverkan och möjliggöra gemensamt värdeskapande mellan olika aktörer.

– Vi vill få mer kunskap om hur kunder kan uppmuntras att välja mer hållbara alternativ och vad som påverkar deras val, även kunskap kring affärsmodeller och hur behov hos olika aktörer i ett ekosystem kan tillgodoses, säger Lars Witell. Målet med satsningen är att skapa ett gemensamt värde för såväl besökare, eventbransch, besöksindustri och samhälle samt bidra till ökad hållbarhet, minskad nedskräpning samt lägre kostnader för städning och avfallshantering utan att behöva begränsa ett liv i rörelse.

Forskningsprojektet Retake leds av Stiftelsen Chalmers Industriteknik och utförs i ett nära samarbete mellan Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet, Panter, Light My Fire, Samhall, Göteborg & Co, Got Event och Region Gotland. Projektet finansieras av Energimyndigheten, Vinnova och Formas genom det strategiska innovationsprogrammet RE:Source.

Pressträff
Medierna hälsas välkommen till pressträff fredagen den 30 juni kl. 14.00 vid Retake:s informationstält vid mattorget på Almedalsområdet.

För mer information kontakta:
Lars Witell, professor och projektledare vid CTF, 073-620 95 16, lars.witell@kau.seOm Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda.


Kontaktpersoner

Kommunikatör
Linda Fridberg
Kommunikatör för Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap