2023-11-21 09:20Pressmeddelande

Symposium om tid ger perspektiv på hållbar samhällsförändring

Pilar past and futureCRS

Tid är en viktig aspekt när vi vill förstå de processer som gör samhällen hållbara såväl som ohållbara. Med fokus på olika tidsperspektiv som kan ha betydelse för hållbar omställning, bjuder CRS, Centrum för forskning om hållbar samhällsförändring, in till symposiet Hållbarhetens temporalitet den 23-24 november på Karlstads universitet.

Oavsett om vi agerar utifrån ett kort perspektiv, via budget- eller mandatperioder, för ett Värmland 2040, eller till och med inom ramen för hundraårsflöden eller radioaktiva ämnens halveringstid, så behöver vi förstå mer om hållbar samhällsförändring. Symposiet riktar sig till såväl forskare som praktiker och förhoppningen är att öppna för nätverkande, kunskapsspridning och samverkan.

”Deep time” och andra tidsperspektiv
Bland annat står två keynotepresentationer på programmet. Nina Wormbs, professor i teknikhistoria vid Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, ska prata på temat ”Bridging temporalities” om de många olika tidsramar, tidsperspektiv och tidsuppfattningar som klimatförändringarna och omställningen till ett hållbart samhälle aktualiserar. 

Richard D G Irvine, lektor i socialantropologi vid universitetet i St Andrews, Skottland, diskuterar i sitt föredrag om ”deep time”, hur vi kan involvera riktigt långa tidsperspektiv i vår förståelse av samhället och tillvaron, och därmed ge de ekologiska och geologiska processerna som vår tillvaro bygger på större tydlighet och betydelse.

Forskare och praktiker möts
I det breda programmet ryms även ett antal sessioner med paneldiskussioner och rundabordssamtal under ledning av forskare från Karlstads universitet eller praktiker från bland annat länsstyrelse, region, kommun.

- CRS ska vara en arena för både forskning och samverkan med samhället i frågor om hållbar samhällsförändring, regional utveckling och omställning, där forskare och praktiker från kommuner, regioner och andra aktörer får möjlighet att träffas och utbyta kunskaper om och erfarenheter av hållbarhetsarbete, säger Moa Tunström, föreståndare för CRS. Vi har under det gångna året haft en serie seminarier tillsammans med Region Värmland och Länsstyrelsen, där vi har sett att den här typen av mötesplats fyller en viktig funktion. Så nu vill vi bjuda in ännu fler att mötas.

Hållbarhetens temporalitet:

  • När? - torsdag-fredag 23-24 november
  • Var? - Karlstads universitet

Läs mer här:
Hållbarhetens tempolaritet 
Programmet

Medierna är välkomna!

För mer information kontakta: Moa Tunström, lektor i kulturgeografi, 0733 020 768 moa.tunstrom@kau.seOm Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda.


Kontaktpersoner

Carina Olsson
Kommunikatör
Carina Olsson
Kommunikatör Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap