2023-09-28 08:00Pressmeddelande

Snabbare och fler aktiviteter behövs för att minska matsvinnet

Matsvinn i sopkorg

Matsvinnet minskar inte tillräckligt snabbt för att uppnå FN:s globala hållbarhetsmål om halvering till år 2030.
- Vi måste agera snabbare med fler aktiviteter, säger forskaren Helén Williams vid Centrum för tjänsteforskning (CTF) på Karlstads universitet.

Den 29 september infaller den Internationella matsvinnsdagen för att sätta fokus på insatser för att minska det globala matsvinnet.

– Rapporter visar att utvecklingen inte går tillräckligt fort, vilket också nyligen diskuterades under FN:s möte om de globala målen. Läget är i stort sett detsamma som när målen sattes, säger Helén Williams som är docent i miljö- och energisystem och forskar om matsvinn och livsmedelsförpackningens roll för ett minskat matsvinn.

Vad är den största utmaningen?
– Det är att fler aktörer inom livsmedelsbranschen behöver en större systemsyn för att kunna säkerställa att egna lösningar inte orsakar problem för någon annan. Vår forskning visar att lönsamhet går före miljö vilket är en viktig faktor och förklaring till svinnet och här behöver vi rikta fokus och titta på den verkliga kostnaden för den mat som slängs, säger Helén Williams. Matsvinnet är tätt kopplat till flera planetära kriser som klimat, ekosystem och föroreningar.

Helen Williams ser ändå några positiva trender i samhället.

– Matsvinnet i våra svenska hushåll har minskat något de senaste åren vilket skulle kunna förklaras av både ökad kunskap hos konsumenter och höga matpriser. Vi ser också allt fler eldsjälar på restauranger och i våra storkök som verkligen använder alla resurser effektivt för att minska svinnet på tallrikarna.

Hur kan konsumenter och livsmedelsbutiker bidra till att minska svinnet?
– Livsmedelsbutiker kan hjälpa konsumenter att inte köpa mer än vad de behöver genom prissättning så konsumenter inte lockas köpa större förpackningar på grund av stor prisskillnad, säger Helén Williams. I en av våra studier uppgav konsumenterna att 30 procent av deras matsvinn berodde på förpackningar, bland annat att de är för stora. En annan var osäkerhet om produkten var säker att äta. Konsumenter behöver bli bättre på att planera sina inköp, köpa den mängd mat som de vet förbrukas samt bry sig mindre om bäst-före datum. Lukta och smaka på maten för att avgöra om den är ätbar.

Helén Williams är en av flera forskare vid CTF som arbetar med att utveckla ny kunskap kring matsvinn i olika forskningsprojekt där många aktiviteter är i gång.

– Vår forskning om matsvinn och förpackningar har gett oss en position där vi nu tillsammans med regionala aktörer ska ta den en nivå till, säger Helén Williams. Vi behöver öka det upplevda värdet av maten så att konsumenterna värdesätter maten mer och tar hand om det de köpt. Gäster på restauranger och storkök behöver också förstå värdet på det som serveras och av de råvaror, energi och mänsklig insats som är en förutsättning för måltiden.

Hösten 2022 släppte Helén Williams och kollegan Fredrik Wikström den populärvetenskapliga boken ”Stoppa matsvinnet! – en förpackad lösning” som förklarar varför det slängs så mycket mat och vad konsumenter och livsmedelsproducenter kan göra för att minska svinnet. Matsvinnsboken håller nu på att översättas till engelska och kommer förhoppningsvis att släppas 2024 så att fler kan ta del av fakta och tips kring matsvinnet.

Kontakt
Helén Williams, helen.williams@kau.se, 0733 655 491

Den internationella matsvinnsdagen (The International Day of Awareness of Food Loss and Waste) infaller den 29 september och instiftades av FN 2019 för att uppmärksamma det globala matsvinnet.Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda.


Kontaktpersoner

Kommunikatör
Linda Fridberg
Kommunikatör för Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap