2023-09-05 05:21Pressmeddelande

Ökat återbruk i detaljhandeln fokus för nytt forskningsprojekt

Kläder och påse med cirkulärsymbol

Återbruk och andra cirkulära lösningar blir i dag allt vanligare inom detaljhandeln för att skapa en mer hållbar konsumtion. För att främja denna omställning behövs mer kunskap om hur företag kan skapa bättre förutsättningar och kundupplevelser kring försäljning av återbrukade produkter. Om det handlar ett nytt forskningsprojekt vid Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet.

I det nya projektet ska forskarna studera återbrukskunders upplevelser i samband med köp samt hur aspekter som marknadsföring, prissättning, produktinformation och säljkanalers utformning påverkar upplevelsen och viljan att köpa återbrukat.

– Återbruk har funnits länge med aktörer som Röda Korset och Myrorna, men nu ser vi hur allt fler aktörer inom detaljhandeln som tidigare enbart fokuserat på nyproducerat också väljer att satsa på försäljning av återbrukade produkter, säger projektledare Jenny Karlsson, forskare och lektor i företagsekonomi.

Återbruk som naturligt alternativ
För en ökad återbruksförsäljning behövs mer kunskap om vad som får kunder att göra hållbara val och att på sikt kunna möta en ökad efterfrågan av återbrukade produkter. Frågan är hur detta ska genomföras i praktiken, och det hoppas forskarna få svar på.

– Vi vill veta mer om hur återbruk kan bli ett naturligt val och hur företag kan öka sin försäljning och skapa bättre kundupplevelser kopplat till återbruk samt få mer kunskap och ökad förståelse för hur återbrukade produkter kan prissättas, marknadsföras och säljas i olika marknadskanaler, säger Jenny Karlsson.

Forskningen genomförs genom intervjuer, observationer och fältexperiment där både kunder, handlare och andra centrala aktörer i branschen involveras.

Konkreta råd och rekommendationer till branschen
– Målet för vår forskning är att utveckla konkreta råd och tips som kan användas inom branschen för att främja den cirkulära omställningen, avslutar Jenny Karlsson.

Forskningsprojektet ”AGAIN: Återbruk i handeln” finansieras av Handelsrådet under två år med en budget på drygt 1,9 miljoner. I projektgruppen medverkar också forskarna Lars Witell (CTF), Klas Hedvall (Stiftelsen Chalmers Industriteknik) och Jessica Edlom (Geomedia vid Karlstads universitet).

Kontakt
Jenny Karlsson, lektor i företagsekonomi vid CTF, jenny.karlsson@kau.se, 073-023 07 73Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda.


Kontaktpersoner

Kommunikatör
Linda Fridberg
Kommunikatör för Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap