2023-11-14 10:26Pressmeddelande

Kartläggning av det nordiska matsvinnet

Matrester slängs i soptunna

Forskare vid Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet har fått i uppdrag att identifiera initiativ och åtgärder som lett till att mindre mängd mat slängs i restaurang- och skolkök, inom handeln och i de nordiska hushållen. Resultatet ska presenteras i en rapport till det Nordiska Ministerrådet.

– Uppmärksamheten kring matsvinnets stora miljöpåverkan har medfört att det bubblar av initiativ för att minska svinnet, säger projektledare Fredrik Wikström, professor i miljö- och energisystem. Många restauranger och skolkök har framgångsrikt minskat matsvinnet genom olika åtgärder och handeln arbetar målmedvetet för att minska sitt svinn.

Det Nordiska ministerrådet för fiske och vattenbruk, jordbruk, livsmedel och skogsbruk ser ett behov av att kartlägga och dokumentera de olika initiativen för att kunna få spridningseffekter och lära sig vad som fungerar bra och mindre bra.

Forskarna har nu därför via Livsmedelsverket fått i uppdrag av att ta fram en rapport som beskriver och analyserar åtgärder för minskat matsvinn i de nordiska länderna.

– Vi är stolta över att ha fått detta uppdrag, säger Fredrik Wikström. Det ska bli spännande att utforska vad som görs, om än utmanande eftersom många åtgärder inte finns dokumenterade. Det blir ett riktigt detektivarbete! Vi kommer göra en litteraturstudie av vetenskapliga artiklar och rapporter hos myndigheter i de nordiska länderna, fråga efter intressanta exempel och göra intervjuer.

Arbetet ska sammanställas i en rapport som ska levereras till Nordiska Ministerrådet i juni 2024.

För mer information: 
Fredrik Wikström, professor i miljö och energisystem vid Karlstads universitet
fredrik.wikstrom@kau.se, 0706 993199Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda.


Kontaktpersoner

Kommunikatör
Linda Fridberg
Kommunikatör för Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap