2024-01-31 06:47Pressmeddelande

Från engångs till flergångs – vägen till hållbar take away

En hand som håller flergångsmugg och en hand som håller en mobil

Från den 1 januari måste restauranger, caféer och arrangörer som serverar över 150 personer per dag erbjuda kunder möjlighet att i stället för att få take away serverat i engångsmaterial få det i återanvändbara muggar och matlådor. Forskare har studerat hur denna omställning kan gå till.

– Du beställer ditt kaffe, scannar en flergångsmugg som du får kaffet i och som du sedan lämnar tillbaka i en returstation, där den diskas för att brukas om och om igen, säger Lars Witell vid Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet.

Lagstiftningen är en åtgärd för att minska nedskräpningen och förbrukningen av engångsplastprodukter inom EU och berör allt från snabbmatskedjor, restauranger, caféer och matbutiker till eventarrangörer.

– Många står nu inför frågan hur de ska kunna lösa och lyckas med omställningen, säger Lars Witell, professor i företagsekonomi vid CTF som har arbetat med frågan inom ramen för demonstrationsprojektet Retake.

Hur har forskningen gått till?
– Under 2023 har vi tillsammans med våra partners testat, utvärderat och vidareutvecklat ett rotationssystem med flergångskärl för mat och dryck i samband med Gothenburg Horse Show, Almedalsveckan och Göteborgs Kulturkalas. Jag och forskarkollegor från CTF har observerat och pratat med evenemangsbesökare och krögare på plats för att få ett användarperspektiv på hur systemet upplevs och funkar. Kunskap som är viktig för att kunna utforma tjänster och affärsmodeller, få kunder att välja det hållbara alternativet men också för att underlätta ett gemensamt värdeskapande mellan olika aktörer i detta nya ekosystem kring hållbar take away.

Vad har ni kommit fram till?
– För att nå de avsedda miljöeffekterna på ett ekonomisk hållbart sätt måste många kunder välja retur take away och flergångskärlen måste lämnas tillbaka. Det är viktigt att skapa attraktiva lösningar för kunderna där flergångskärlen för mat och dryck bidrar till en god kundupplevelse och att det finns många och lättillgängliga återlämningsstationer. Det ska vara enkelt att göra rätt och bidra till miljön.

Vad vill du skicka med till verksamheter som berörs av den nya lagen?
– För att få omställningen att fungera så gäller det att utbilda både anställda och kunder kring hur retur take away fungerar. Då kommer de bli engagerande att minska mängden papper och plast som slängs. Det är viktigt att rotationssystemet är rätt utformat så kunderna lämnar tillbaka flergångskärlen så att de inte hamnar i en papperskorg eller i ett köksskåp. Därför är det viktigt att tänka igenom om man behöver ett digitalt system, ett pantsystem med en avgift om kärlet inte återlämnas eller om systemet kan fungera utan.

Och till kunder?
– Testa! Be att få ditt take away kaffe eller lunch i ett flergångskärl så vi kan få fart på denna omställning! Det kan vara bökigt i början med flera olika system, men är det många kunder som vill ha dessa lösningar kommer vi få fler och bättre lösningar. Som kunder kan vi skynda på denna omställning.

Kontakt
Lars Witell, professor i företagsekonomi, 073-620 95 16, lars.witell@kau.se.

Demonstrationsprojektet Retake har genomförts av Stiftelsen Chalmers Industriteknik i samverkan med Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet, Panter, Light My Fire, Samhall, Göteborg & Co, Got Event och Region Gotland och med finansiellt stöd av Energimyndigheten, Vinnova och Formas via det strategiska innovationsprogrammet RE:Source.Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda.


Kontaktpersoner

Kommunikatör
Linda Fridberg
Kommunikatör för Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap