2024-01-17 06:04Pressmeddelande

Forskning om skolbarns resvanor ska bidra till en säker omställning till ökat hållbart resande

Glada barn som står bredvid varandra och hänger på cykelstyren

– Hur barn tar sig till och från skolan spelar roll och påverkar deras mående och prestation i skolan. Bäst är att låta barnen själva gå, cykla eller ta bussen till skolan, säger Jessica Westman Trischler vid Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet som forskat om skolbarns resvanor. Forskning som nu sprids i en trafiksäkerhetskampanj – i Tyskland.

Jessica Westman Trischler är aktuell som expert i den tyska trafiksäkerhetskampanjen "Merci Dir”. Kampanjen syftar till att främja mer hållbara resvanor, bättre samarbete och ökad säkerhet på gatorna i München, Tyskland, genom att informera och inspirera stadens invånare att ställa om till mer hållbara transportsätt.

– En del i kampanjen är en dokumentärserie om barns skolresor och här kommer min expertis in, säger Jessica Westman Trischler, lektor i psykologi. Jag fick uppdraget då projektledaren hade läst om min forskning och tyckte att min forskarprofil passade bra.

Jessica Westman Trischler har studerat skolbarns resvanor och hur valet av transportsätt och aktiviteter under skolresan påverkar barns välmående och prestation i skolan.

– Forskningen visar att många barn inte vill bli skjutsade till skolan utan föredrar att gå och cykla, gärna med kompisar. När barn går och cyklar till skolan känner de sig piggare under hela skoldagen, vilket kan påverka prestationen eftersom när vi känner oss pigga och alerta är det lättare att fokusera och hänga med i klassrummet. Barn som reser med bil är allra tröttast.

I dokumentärserien får man under sex månader följa ett antal familjer där föräldrarna ska sluta köra sina barn till och från skolan och istället promenera tillsammans med sina barn.

– Hur upplever barn och föräldrar denna förändring? Hur hanteras psykologiska hinder? Vad upplever föräldrarna tillsammans med sina barn på skolvägen? Detta är några frågor vi kommer få svar på. Förhoppningen är att minska de vuxnas reservationer till att låta sina barn cykla eller gå till skolan. Genom att bättre lära känna skolvägen och närmiljön kommer föräldrar förhoppningsvis också börja känna en större trygghet med att låta sina barn själva ta sig till skolan. Kampanjen rullar för fullt och jag följer med spänning hur familjerna förändrar sitt resmönster.

Vilka råd vill du skicka med föräldrar eller andra som har påverkan på barns skolresor?
– När det är möjligt – lämna bilen hemma! Låt barnen få gå eller cykla till skolan. Det för med sig så mycket gott! Det skapar goda rutiner, bidrar till viktig fysisk aktivitet och bättre mående samt är bättre för miljön.

För mer information, kontakta: Jessica Westman Trischler, lektor i psykologi,   jessica.westman@kau.se eller 054-700 12 37.Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda.


Kontaktpersoner

Kommunikatör
Linda Fridberg
Kommunikatör för Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap