2023-12-13 06:00Pressmeddelande

Forskarens bästa tips – så undviker du slänga dyrbar mat i jul

Julmat

Det är nu den tiden på året då vi frossar mer i mat. Vi handlar i överflöd och ju mer vi handlar desto mer slänger vi – ofta helt i onödan och på bekostnad av både miljö och ekonomin.
– Vid stora mathelger köper vi gärna lite extra och sånt som vi vanligtvis inte använder, vilket ökar risken för att det slängs, säger Helén Williams vid Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet. Planering är a och o för att undvika matsvinnet.

Hushållen står för den största andelen av matsvinnet i Sverige. Även om svinnet minskat något de senaste åren finns en stor förbättringspotential, menar Helén Williams som är docent i miljö- och energisystem och forskar om matsvinn och livsmedelsförpackningens roll för att minska svinnet.

Höga matpriser kan motivera till mindre svinn
Vid fester och högtider riskerar fler att slänga mer mat och nu när julmaten är dyrare än någonsin innebär det att mer hushållspengar hamnar i soporna.

– Vi lagar mat för fler, vilket gör det svårare att uppskatta hur mycket som kommer att gå åt så för säkerhetsskull köper vi lite extra, säger Helén Williams. Vi köper också mer av sånt vi vanligtvis inte använder. Allt detta bidrar till att vi riskerar slänga mer mat. Den sociala samvaron under jul och nyår är viktig för många och här hamnar maten ofta i centrum. Men måste det ske i överflöd? Kanske kan vi nu i en tid med höga matpriser och ett världsläge som indikerar medvetenhet äta upp det vi köper hem.

Att vi slänger bort den odlade, processade och transporterade maten har stor påverkan på klimatet och miljön. Livsmedelsproduktionen står idag för en tredjedel av allt utsläpp av växthusgaser i världen. Två tredjedelar av all färskvattenanvändning används inom jordbruket och den ohållbara livsmedelsproduktionen är också huvudorsaken till att så många arter i naturen är hotade. Det är hög tid att vi tar matsvinnet på allvar, menar Helén Williams.

Fyra tips för minskat matsvinn
Det går att äta gott och få en mer hållbar jul. Här delar Helén Williams sina bästa tips – som kan göra skillnad både för miljön och plånboken.

  • Planera och välj med omtanke. Planera vad du vill servera på julbordet och köp sådant du vet äts upp – låt inte gamla traditioner styra. Små förpackningar kan vara bättre än stora eftersom de ökar chanserna att all mat i förpackningen äts upp. 
  • Förvara maten rätt. Håll maten som står framme varm eller kall och kyl ner matrester snabbt för längre hållbarhet. Sänk gärna temperaturen i kylskåpet till 4 grader, det kan i vissa fall fördubbla hållbarhetstiden jämfört med 8 grader. 
  • Ta hand om rester. Gör en strategi för hur du ska ta hand om dina rester. Frys in eller skicka med dina gäster mat hem.
  • Fixa kylen. Rensa och gör rent i kylen för att få en bättre överblick. Skapa en särskild hylla för mat som behöver ätas upp snabbt och gör en restlåda i frysen för matrester som du sedan kan skapa något nytt av.

För mer information:
Helén Williams, docent i miljö- och energisystem, helen.williams@kau.se, 0733-655 491Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda.


Kontaktpersoner

Kommunikatör
Linda Fridberg
Kommunikatör för Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap