2023-09-15 05:00Nyheter

Vågar du utmana ditt och kollegornas ledarskap i klassrummet?

Porträtt på ett barn.

Karlstads universitet genomför och medverkar i olika uppdragsutbildningar för personal inom förskola, skola och vuxenutbildning. I nyhetsbrevet samlar vi aktuella utbildningar. 

Inom utvecklingsprogrammet för skolutvecklare utmanas ditt och dina kollegors ledarskap i klassrummet

Anmälan pågår till 30 november via kursernas webbsidor.

Inom Utvecklingsprogrammet för skolutvecklare finns tre kurser som du kan välja mellan. Kurserna startar under våren 2024, anmälan sker via kursernas webbsidor.

Att leda processer för skolförbättring 5 hp

Kursen består av tre huvudsakliga delar som alla utgör väsentliga dimensioner av en skolas förbättringskapacitet: det fördelade ledarskapet, det systematiska kvalitetsarbetet och det kollegiala lärandet.

Perspektiv på ledarskap i klassrummet 5 hp

Du utvecklar dina kunskaper om och förståelse för vad som utgör en skolas och dina lärarkollegors förbättringskapacitet och därigenom utvecklar kompetens för att främja och leda det lokala skolutvecklingsarbetet med fokus på kollegialt lärande, metodik och didaktik.

Samtalsmodeller för skolframgång 5 p

Lär dig om olika samtalsmodeller, samtalsledarens professionsutvecklande roll och samtalsmodellernas betydelse i förskolans/skolans utvecklingsarbete.

Workshops med dynamiska matematikprogram i undervisningen

Kontakta uppdragskoordinator Pia Sundgren Storm för att boka platser inför våren 2024. 

När de nationella proven blir digitala behöver lärare ha en digital kompentens. Den digitala kompetensen innefattar både kunskaper i handhavandet av digitala verktyg i undervisningen och didaktiska kunskaper vid användning av digitala verktyg i undervisningen.  

Leda och organisera det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan

Anmälan pågår till 16 oktober via kursens webbsida.

Du utvecklar ditt ledarskap och dina kunskaper om systematiskt kvalitetsarbete så att du bättre kan leda arbetsprocesser som gör att du och din personal i ökad utsträckning når målen i läroplanen. 

Matematikinlärning för förskollärare

Anmälan pågår till 16 oktober via antagning.se. Den kan även köpas av skolhuvudmän för att förläggas till en kommun eller region.

Du övar på att omsätta grundläggande matematiska kunskaper till undervisningssituationer lämpade för förskoleklass till årskurs 3. De matematiska områden som är i fokus är taluppfattning, aritmetik, algebra, problemlösning, geometri, sannolikhetslära och statistik.

Vi kommer till din kommun eller region!

 Följande utbildningar kan skolhuvdmannen boka platser till och i dialog med oss kan kurserna även förläggas till er kommun eller region. Kontaktuppgifter till vår uppdragskoordinator Pia Sundgren Storm (bilden) finns längst ner i nyhetsbrevet.

Porträtt av Pia Sundgren Storm

Särskild begåvning i pedagogisk verksamhet 15 hp

Det här är en uppdragsutbildning som kan köpas av skolhuvudmän till sin personal inför läsåret 2024/2025. Kontakta uppdragskoordinator Pia Sundgren Storm. 

Kursens vänder sig till specialpedagoger, lärare och förskollärare och syftar till att deltagaren ska utveckla goda och för pedagogisk verksamhet relevanta kunskaper om särskild begåvning. Deltagaren ska genom teoretiska och praktiska perspektiv utveckla färdigheter i att upptäcka barn och elever med särskild begåvning samt i att organisera undervisning som stimulerar dessa barns och elevers lärande och personliga utveckling.

Vi har tagit fram ett koncept där kursen kan förläggas till en kommun om huvudmannen samlar tillräckligt många deltagare, våra utbildningsledare besöker då kommunen under ett antal besök som komplement till distansinslag som genomförs på lärplattformen Canvas. Studietakten beräknas till åttondelsfart, det vill säga 7.5 hp per läsår. 

Kursen leds av Elisabet Mellroth, fil dr. i pedagogiskt arbete och affilierad forskare vid Karlstads universitet. Elisabet är lektor i STEM-ämnen och gymnasielärare matematik och kemi. Elisabet är även styrelseledamot i kommittéerna för International group of Mathematical Creativity and Giftedness samt European Council for High Ability (ECHA).

I kursen föreläser också Valerie Margrain, professor i pedagogikt arbete och koodinator för GiftED Doctoral Programme vid Karlstads universitet. 

Kontakt med uppdragsutbildningen

Pia Sundgren Storm är uppdragskoordinator på Karlstads universitet. Hon hjälper dig som är skolhuvudman när du vill skräddarsy kompetensutveckling för din personal och hon är också en länk mellan dig som är lärare och Skolverket då hon arbetar med att koordinera alla olika utbildningar som universitetet får i uppdrag att genomföra av Skolverket. 

Kontakt Pia Sundgren Storm, tel 072-454 77 60, pia.sundgren-storm@kau.se

Det är uppdragsutbildning

Uppdragsutbildningar är kompetensutveckling för yrkesverksamma som har en anställning i offentlig sektor, myndighet, företag eller organisation (ej enskild firma eller privatperson). Arbetsgivaren/Skolverket finansierar utbildningen och godkänner den anställdes deltagande i utbildningen.

Karlstads universitets uppdrags AB är Karlstads universitets helägda dotterbolag som sköter affärerna runt all uppdragsutbildning på universitetet. Uppdrags AB förmedlar, marknadsför, säljer, administrerar och kvalitetssäkrar uppdragen som genomförs av fakulteternas personal. Även uthyrning och användande av utrustning och labbmiljöer ingår i verksamheten. Bolaget förmedelar ett hundratal uppdrag per år vilket bidrar till universitetets externa finansiering med cirka 60 MSEK.

Du får det här nyhetsbrevet för att du är en av våra deltagare, arbetsgivare eller samverkanspartner. Nyhetsbrevet skickas ut till en sändlista som bara innehåller epostadresser. Syftet med listan är enkom för utskick av nyhetsbrev från Karlstads universitets uppdrags AB.Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda.


Kontaktpersoner

Kerstin M. Haraldsson
Kommunikatör
Kerstin M. Haraldsson
Kommunikatör för uppdragsutbildningen och rektorsutbildningen vid Karlstads universitet
Pia Sundgren Storm
Uppdragskoordinator
Pia Sundgren Storm
Uppdragskoordinator för uppdragsutbildningar inom förskola och skola