2024-06-11 09:38Nyheter

Nyhetsbrev från CRS, nr 1 2024

Vinjettbild nyhetsbrev Centrum för forskning om hållbar samhällsförändring. Hus i stad och fält på landet med gul textruta emellan.

Hållbarhet blir en formsak när regioner ställer om

Det pågår en omställning från tillväxt till hållbar utveckling i svenska regioner, men effekterna är begränsade. Anledningen? Hållbarhetsarbetet har hittills främst handlat om kunskap och metoder snarare än åtgärder för konkreta effekter. Det visar en ny avhandling i statsvetenskap vid Karlstads universitet.

Läs hela artikel på kau.se/crs

Energigemenskap i stad och på landsbygd

Sveriges och Värmlands energiproduktion och energikonsumtion behöver ställas om och i detta sammanhang har begreppet energigemenskaper kommit upp på agendan. Nyligen arrangerades ett seminarium på temat av CRS, Centrum för forskning om hållbar samhällsförändring.

Läs hela artikeln på kau.se/crs

Doktorander övar inför disputationen

Forskarskolan om hållbar samhällsförändring anordnade en övning där doktorander fick presentera och försvara sin avhandling. Det blev en uppskattad övning inför disputationen.

Läs hela artikeln på kau.se/crs

Sofia – ny doktorand med fokus på vattenutmaningar i samhällsplanering

Sofia Hallerbäck är en engagerad doktorand som har ägnat mycket tid åt att förstå och skydda våra ekosystem. Med en bakgrund som civilingenjör inom ekosystemteknik och som konsult inom dagvattenhantering och vattenförvaltning i kommunen fick hon en förståelse för de utmaningar som våra vattenresurser står inför.

Läs hela artikeln på kau.se/crs

Pris för historisk måltidslitteratur

Boken ”Matarvets trådar – från antik fisksås till svenskt fredagsmys” har utsetts till 2023 års vinnare av Måltidsakademiens biblioteksstiftelses pris i kategorin Historisk måltidslitteratur. I boken återfinns kapitlet ”Ost, getter, landskap och hållbar utveckling”, som är en del i resultatet från interreg-projektet Biokuma – Biokulturellt arv och alternativ matproduktion.

Läs hela artikeln på kau.se/crs

Publikationer

Artiklar och andra publikationer från våra forskare hittar du på CRS webbplats. Här är ett urval av de senaste vetenskapliga och populärvetenskapliga publikationerna:

Tangnäs, Johanna (2024). Utveckling, konkurrens och möjliga framtider: En studie om görandet av hållbarhet i regional utvecklingspolitik. Statsvetenskap. Karlstad University Studies | 2024:1

Padden, M. (2023). The transformation of surveillance in the digitalisation discourse of the OECD: a brief genealogy. Internet Policy Review, 12(3). https://policyreview.info/articles/analysis/transformation-of-surveillance-in-digitalisation-discourse.

Lindqvist, L. (2023). "Hashtag Re-Appropriation, Voices of Reason, and Strategic Silences: ‘Soft’ Feminist Resistance Practices on Swedish Social Media". Janus Unbound: Journal of Critical Studies, vol. III, no. I (Winter 2023), pp. 105-122. https://journals.library.mun.ca/index.php/JU/article/view/2635Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 17 300 studerande och 1 300 anställda.


Kontaktpersoner

Carina Olsson
Kommunikatör
Carina Olsson
Kommunikatör Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap