2023-03-20 08:45Nyheter

Nyhetsbrev från CRS, nr 1 2023

Vinjettbild nyhetsbrev Centrum för forskning om hållbar samhällsförändring. Hus i stad och fält på landet med gul textruta emellan.

Fyra forskare berättar

Vad kan forskning om hållbar samhällsförändring vara? I nya filmen om CRS berättar två seniora forskare och två forskarstuderande om sin forskning och vad som driver dem.
Se filmen på Youtube

Intryck från COP27

Klimatkonferensen COP27 ägde rum i Sharm el Sheik, Egypten, i november förra året. Avit Bhowmik, forskningsledare för CRS och forskare i risk- och miljöstudier vid Karlstads universitet, var en av deltagarna.

– Det här är den tredje COP-konferensen som jag deltog i på plats. Den här gången fick jag verkligen intrycket av att många av de utfästelser som gjorts tidigare nu förvandlas till handling. ”Öppenhet” var det centrala temat i de förhandlingar jag deltog i. Många projekt från hela världen visades upp på konferensen - projekt som gör verklig skillnad, säger Avit Bhowmik.

Läs hela artikeln på kau.se/crs

I samma landskap

Under senhösten och vintern hölls tre seminarier under rubriken ”I samma landskap”. Serien var ett samarbete mellan CRS, Region Värmland och Länsstyrelsen. De tre seminarierna fungerade som en mötesplats för att fördjupa forskningens och praktikens perspektiv på Värmland som plats, och beröra teman som aktualiserats till exempel i och med den nya regionala utvecklingsstrategin, Värmlandsstrategin. Du hittar de sammanfattande artiklarna på kau.se/crs:

96 forskare i antologi om skogens värden

I antologin ”Skogens värden – forskares reflektioner”, ger 96 forskare sin syn på skogens värden i populärvetenskapliga texter utifrån olika teman. De medverkande forskarna i antologin representerar ett drygt 20-tal olika lärosäten, organisationer och företag och en mängd olika ämnesområden. Antologin är utgiven av Mittuniversitetet och det är första gången någonsin som så många forskare samlas i en publikation med skogen som tema.Texter från fyra forskare vid Karlstads universitet finns med i antologin: Magnus Lestelius, professor i kemiteknik, Margareta Dahlström, professor i kulturgeografi, Nina Christenson, lektor i geografididaktik samt Klas Sandell, professor emeritus i kulturgeografi.

Du hittar antologin i Digitala vetenskapliga arkivet, Diva

Utmaningar för det småskaliga jordbruket

Intresset för att köpa lokalt, småskaligt, miljö-och djurvänligt producerad mat har ökat under flera år, även den senaste tidens ökande matpriser påverkar konsumenternas val i matbutiken. Och det är svårt för småskaliga gårdar att driva verksamheten på ett ekonomiskt lönsamt sätt, inte minst på grund av brister i infrastruktur och försäljningskanaler. Flera förslag på hur man på nationell, regional och lokal nivå kan förbättra förutsättningarna för det småskaliga, miljö- och djurvänliga jordbruket har tagits fram inom projektet Biokuma. Forskarna har arbetat tillsammans med småskaliga gårdar i Värmland och Hedmark, intresseorganisationer, säterföreningar, myndigheter och utbildningsanordnare. Genom bland annat enkätstudier och workshopar har kunskap, förslag och idéer samlats ihop och bidrar med en bättre överblick och samlad kunskap.

Biokuma genomfördes med stöd av Europeiska regionala
utvecklingsfonden Interreg Sverige-Norge
och avslutades hösten 2022. Det samlade materialet finns på projektets webbplats.

sola.kau.se/biokuma

Nya avhandlingar

När djur blir mat – så går vi på myten om den lyckliga kossan

Betande kossor på en grön äng under blå himmel. Välmående grisar som bökar i dyngan. Kycklingar i vårsolen. Vi omges av romantiska bilder och berättelser om hur djur hålls för att bli mat. Men i verkligheten är det både svårt och komplicerat att få ihop en etisk djurhållning med ekonomi och praktiska begränsningar. I sin avhandling ”Hur blir djur mat? En kritisk studie av den etiska djurproduktionen i svenska ekologiska organisationer” visar Josefin Velander bildens baksida och att konsumtion av djur inte bara är ett individuellt val utan i högsta grad även en social och politisk fråga.

Läs hela artikeln om Josefin Velanders avhandling på kau.se/crs

Läs avhandlingen i Digtiala vetenskapliga arkivet, Diva

Många utmaningar när grundskolan skulle etableras på lokal nivå

År 1962 beslutade riksdagen att införa en nioårig enhetsskola, grundskolan. Det var kommunerna som skulle ansvara för genomförandet. I avhandlingen "Olika vägar till enhetlig skola?: En studie av grundskolans etablering på kommunal nivå, 1950-1968", har Åsa Melin undersökt vad det var som påverkade hur det statliga beslutet genomfördes i kommunerna.

Läs artikeln om Åsa Melins avhandling på kau.se/crs

Läs hela avhandlingen i Digitala vetenskapliga arkivet, Diva

CRS i uppdragsutbildning

Förra hösten och nu i vår deltar CRS-forskare i en uppdragsutbildning som Karlstads universitet ger. Temat är Smart specialisering som ett verktyg för regional utveckling och tillväxt och riktar sig till nyanställda inom innovationskontor, holdingbolag, inkubatorer, science parks och kluster – som alla verkar i skärningspunkten mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor.

Läs mer på Uppdrags AB:s webbplats

Publikationer i urval

Artiklar och andra publikationer från våra forskare hittar du på CRS webbplats. Här är ett urval av de senaste vetenskapliga och populärvetenskapliga publikationerna:

Chlebna C, Martin H and Mattes J (2022) Grasping transformative regional development – Exploring intersections between industrial paths and sustainability transitions. Environment and Planning A, published online ahead of print 8 November 2022.

Länk till artikeln (Open Access): https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0308518X221137346

Martin, H., Grundel, I. & Dahlström, M. (2023): Reconsidering actor roles in regional innovation systems: transformative industrial change in the forest-based bioeconomy, Regional Studies.

Länk till artikeln https://doi.org/10.1080/00343404.2022.2151581

Du får det här nyhetsbrevet för att du är en av våra samarbetspartners, för att du tidigare har anmält dig till nyhetsbrevet eller för att vi tror att du har intresse av informationen. Nyhetsbrevet skickas ut till en sändlista . Syftet med sändlistan är endast utskick av nyhetsbrev från Centrum för forskning om hållbar samhällsförändring, CRS, vid Karlstads universitet. Nyhetsbrevet publiceras även i universitetets nyhetsrum på Notified.

https://www.kau.se/nyhetsbrev-crs kan du avregistrera dig från sändlistan och därmed sluta prenumerera på vårt nyhetsbrev. Du kan även tipsa en kollega som kan registrera sig för en prenumeration. På kau.se/gdpr kan du läsa mer om hur vi på Karlstads universitet hanterar personuppgifter.

 

 

 

 Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda.


Kontaktpersoner

Christina Knowles
Kommunikationschef
Christina Knowles