2022-03-16 07:20Nyheter

Nyhetsbrev från CRS nr 1, 2022

Vinjettbild nyhetsbrev Centrum för forskning om hållbar samhällsförändring. Hus i stad och fält på landet med gul textruta emellan.

Att gå från storstadsliv till småstad - 47 barnfamiljer berättar

Att byta bostadsregion innebär att livet organiseras om när det gäller bostad, arbete, fritid och andra aspekter som påverkar vardagen.

Sedan 2019 pågår ett projekt inom Centrum för forskning om hållbar samhällsförändring, CRS, om hur barnfamiljer som väljer att flytta från storstad till en mindre ort uppfattar förutsättningarna för familjens dagliga liv före och efter flytten. I år avslutas projektet och forskarna Ulrika Åkerlund och Fredrik Hoppstadius börjar se mönster och resultat.

Forskarna har genomfört djupintervjuer med 47 utflyttade barnfamiljer. Intervjuerna har handlat om platser där familjerna har bott tidigare och flyttar de har gjort genom livet. Tyngdpunkten har sedan legat på det senaste flyttbeslutet, när familjen flyttade ut från storstaden och hur det nya livet efter flytten har blivit.

- Vad vi kan se är att var i livet man befinner sig har en stor påverkan. Majoriteten av storstadsborna är inte födda och uppvuxna i storstaden, utan har flyttat in som unga vuxna för att studera, jobba eller flytta ihop med en partner. När man senare väljer att flytta därifrån till en mindre ort, är det familjelivet och framför allt barnen som är den främsta anledningen. Det familjerna söker är en enklare vardag med mindre stress, fler gröna ytor och en ökad trygghet, berättar Ulrika Åkerlund, forskare i kulturgeografi.

Från stöd i byråkratidjungeln till mobila slakterier

Ett sätt att leva präglat av hårt arbete och en övertygelse om att maten vi äter behöver produceras på ett sätt som är bra för människa, djur och jord för lång tid framöver. Att driva småskaligt, hållbart jordbruk har sina utmaningar – och möjligheter.

På projektet Biokumas första workshop delades erfarenheter och idéer. Projektet drivs av Centrum för forskning om hållbar samhällsförändring vid Karlstads universitet och Norsk institutt for kulturminneforskning samt Høgskolen i Innlandet, med stöd av Interreg Sverige-Norge, Europeiska utvecklingsfonden, insatsområde Natur och kulturarv. Projektet startade hösten 2020 avslutas under hösten 2022.

Hallå där, Peter van Eerbeek…

… du är doktorand i kulturgeografi inom CRS forskarskola och knuten till Geomedia. Vad forskar du om?

- Jag undersöker den digitala vård som ges via olika appar och hur dessa app-företag förändrar både arbetet och arbetsmarknaden för sjukvårdspersonal i primärvården. Det finns i dagsläget ett flertal företag med olika inriktningar, det är därför intressant att se hur de förändrar sjukvårdens geografi när mer vård kan ges direkt till patienten på distans.

Vad är din bild så här långt?

- Den här marknaden har expanderat kraftigt i Sverige, inte minst under pandemin. Den har också ökat i betydelse för hälso-och sjukvården i hela Europa. Mitt huvudsakliga intresse är arbetets organisering och hur förändringen påverkar de läkare, sjuksköterskor och psykologer som arbetar med att ge råd och stöd via appar. Hur reagerar de som jobbar inom vården på de nya förutsättningarna? Vad är skillnaden mellan att arbeta plattformsbaserat jämfört med att ha en fysisk arbetsplats som en vårdcentral? Hur ser drivkrafterna ut och vad är fördelarna och nackdelarna? Jag tittar även på affärsmodellerna för dessa app-företag och hur de påverkar kombinationen av offentlig och privat vård.

Porträttbild av Peter van Eerbeek

Peter van Eerbeek, doktorand i kulturgeografi och delaktig i CRS forskarskola samt verksam inom forskningscentrat Geomedia vid Karlstads universitet.

Ny doktorand

Kenny Turesson är ny doktorand inom CRS forskarskola och skriver sin avhandling i ämnet risk- och miljöstudier. Hans e-post adress är kenny.turesson@kau.se .

Nya publikationer

Karlstads universitet stöder Ukraina

Karlstads universitet ger sitt stöd till lärosätena och civilbefolkningen i Ukraina och ställer sig bakom Sveriges universitets- och högskoleförbunds (SUHF) uttalande.

........................................................

Du får det här nyhetsbrevet för att du är en av våra samarbetspartners, för att du tidigare har anmält dig till nyhetsbrevet eller för att vi tror att du har intresse av informationen. Nyhetsbrevet skickas ut till en sändlista . Syftet med sändlistan är endast utskick av nyhetsbrev från Centrum för forskning om hållbarsamhällsförändring, CRS, vid Karlstads universitet. Nyhetsbrevet publiceras även i universitetets nyhetsrum på Notified.

https://www.kau.se/nyhetsbrev-crs kan du avregistrera dig från sändlistan och därmed sluta prenumerera på vårt nyhetsbrev. Du kan även tipsa en kollega som kan registrera sig för en prenumeration. På kau.se/gdpr kan du läsa mer om hur vi på Karlstads universitet hanterar personuppgifter.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.


Kontaktpersoner

Christina Knowles
Kommunikationschef
Christina Knowles