2021-12-06 11:10Pressmeddelande

Nyhetsbrev från CRS nr 2, 2021

Vinjettbild nyhetsbrev Centrum för forskning om hållbar samhällsförändring. Hus i stad och fält på landet med gul textruta emellan.

SveDigArk ger nya möjligheter för framtidens arkeologi

Genom att länka samman forskningsdata med data från arkeologiska undersökningar och digitaliserade museisamlingar kommer det i framtiden att vara möjligt med avancerade datadrivna analyser på komplex information från hela Sveriges historia, från istid till nutid.

Ett nytt samarbete för nationell infrastruktur för digital arkeologi, SveDigArk, har formats mellan sex svenska lärosäten, Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer. SveDigArik leds av Uppsala universitet och ett av lärosätena inom samarbetet är Karlstads universitet, med CRS som hemvist.

- Informationen är viktig för att förstå vårt förflutna och för att vi ska kunna formulera lösningar för en hållbar framtid. Genom att samla, hantera och analysera en stor mängd data från vår historia, kan vi stödja samhällsutvecklingen och hitta lösningar som tar hänsyn till både människor och miljö. SveDigArk kommer även göra det möjligt för svensk arkeologisk och paleoekologisk data att bidra till den globala miljöforskningen i betydligt högre utsträckning än tidigare, säger Eva Svensson,  CRS-forskare, professor i miljövetenskap och docent i historisk arkeologi vid Karlstads universitet.

Läs mer om projektet på:

Portrait of Annika Jonsson, Karlstad University

Ny föreståndare för CRS forskarskola

CRS forskarskola har fått en ny föreståndare från den 15 november - Annika Jonsson, lektor i sociologi.

I sin forskning intresserar sig Annika Jonsson för frågor som rör makt, personligt liv och hur vardaglig interaktion bygger upp både små och stora sociala sammanhang.
- Det känns jätteroligt. Jag har läst in mig på miljösociologi de senaste åren och det är roligt att få användning för de kunskaperna på det här sättet, säger Annika Jonsson.

Debatt:"Mindre kommuner måste ta ledartröjan i klimatarbetet"

Klimatåtgärder som är riktade och utformade för mindre samhällen med cirka 10 000 invånare är det effektivaste sättet att minska utsläppen av växthusgaser. Så skrev företrädare för nätverket Hållbar agenda i Forshaga och Munkfors kommuner tillsammans med CRS-forskaren Avit K. Bhowmik, lektor i risk och miljöstudier Karlstad universitetet, i Dagens Samhälle den 26 november i år.

Tvärvetenskapligt grepp om hållbarhet ur ett historiskt perspektiv

Nya bergshistoriska forskningskommittén rivstartade med kreativ workshop under ledning av bland andra Jernkontorets Dag Avango och Catarina Karlsson, och CRS-forskaren Eva Svensson, Karlstads universitet. Syftet var att diskutera framtida tvärvetenskaplig forskning och samverkan kring hållbarhet och miljöpåverkan ur ett historiskt perspektiv.

"Hållbarhet och miljöpåverkan i ett historiskt perspektiv – metallframställning bergsbruk och stålindustri" heter den nystartade forskningskommittén inom Jernkontorets bergshistoriska utskott. I kommittén ingår medlemmar från Jernkontoret, Luleå tekniska universitetet, Karlstads universitet, Stockholms universitet, Uppsala universitet och Statens historiska museer.

CRS nya rådgivande kommitté har haft sitt första sammanträde

I mitten av november sammanträdde CRS rådgivande kommitté för första gången och det blev både på plats på Karlstads universitet och på distans. via zoom. På agendan stod bland annat presentation av forskarskolan och aktuella doktorandprojekt där Johanna Tangnäs och Kristin Gustafsson, presenterade sina respektive projekt. Kommittén diskuterade även förväntningar på CRS och den rådgivande kommittén framöver samt forskningsprogram för CRS. Forskningskommunikation var också i fokus, där diskussionen la grunden för en uppdaterad kommunikationsstrategi och handlingsplan. 

Publikationer

• Grip, L. & Jansson, U. (2021) ‘The right man in the right place’ – the consequences of gender-coding of place and occupation in collaboration processes. European Journal of Women's Studies.
• Grip, L. & Karlsson, S. (2021) Räddningsutbildades karriärval. En genus- och mångfaldsanalys av yrkesverksamhet bland alumner från SMO och RUB-utbildningar. Karlstad: MSB.
• Lindh, M. & Forsell, A (2020) “Differentiated Integration and European Borderlands: A Proposition to an Analytical Approach to Study the Development of Peaceful Cross-Border Relations. The Case of Sweden and Norway”, Eurolimes, Journal of the Institute for Euroregional Studies, Vol. 29, pp. 124-144. (uppskjuten publicering till 2021 pga Covid).
• Straube, Wibke. 2020. “Posthuman Ecological Intimacy, Waste, and the Trans Body in ‘Nånting måste gå sönder’.“ In: Douglas Vakoch (ed.), Transecology: Transgender Perspectives on Environment and Nature. 54 – 78. Abingdon, UK: Routledge.
• Straube, Wibke. 2021. “Ecological Aesthetics of Intimate Otherness in Swedish Trans Cinema.” Lambda Nordica 25 (3-4): 79-102.
• Tunström, M. & Tahvilzadeh, N. (2021) ”Medborgardeltagandets effekter: om projektet”, Tidskriften Plan.
• Tunström, M. (2021) ”På spaning efter dialogen i svensk planering”, Tidskriften Plan.
• van Eerbeek, P. & Hedberg, C. (2021) Chameleon brokers: A translocal take on migration industries in the Thai-Swedish wild berry business, Migration Studies, 2021;, mnab030
• Wiksell, K. (2021). Arbetskooperativ som konstruktivt motstånd mot kapitalism, sid. 245–273 i Lilja, M och Vinthagen, S. (red.) Motstånd: en introduktion. Sparsnäs: Irene Publishing.
• Wiksell, K. (2021). Organizing for Social Change: Worker Cooperatives as Resistance to Capitalism (doktorsavhandling, Karlstads universitet).

God Jul & Gott Nytt År, önskar CRS!

...........

Du får det här nyhetsbrevet för att du är en av våra samarbetspartners, för att du tidigare har anmält dig till nyhetsbrevet eller för att vi tror att du har intresse av informationen. Nyhetsbrevet skickas ut till en sändlista samt publiceras på Mynewsdesk. Syftet med listan är endast utskick av nyhetsbrev från Centrum för forskning om hållbarsamhällsförändring, CRS, vid Karlstads universitet.

https://www.kau.se/nyhetsbrev-crs kan du avregistrera dig från sändlistan och därmed sluta prenumerera på vårt nyhetsbrev. Du kan även tipsa en kollega som kan registrera sig för en prenumeration. Här kan du läsa mer om hur vi på Karlstads universitet hanterar personuppgifter www.kau.se/gdpr.

 


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.


Kontaktpersoner

Christina Knowles
Kommunikationschef
Christina Knowles