2023-12-08 08:19Nyheter

Nyhetsbrev från Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet

CTF nyhetsbrev header

JULHÄLSNING FRÅN FÖRESTÅNDAREN

CTF:s föreståndare Per Kristensson önskar god jul och gott nytt år med några höjdpunkter från det gångna forskningsåret. Läs mer.


CYKELSKIFTET – NYTT SAMVERKANSPROJEKT SKA FÅ FLER ATT CYKLA TILL JOBBET

Lagom till vintern när många väljer att ställa av cykeln för säsongen lanseras ett nytt samverkansprojekt för att utveckla och sprida kunskap om beteendeförändrande lösningar som kan få fler att välja cykeln till och från jobbet. Läs mer.


PROJEKTET HEALTH DATA SWEDEN SKA ÖKA ANVÄNDANDET AV HÄLSODATA

Syftet med Health Data Sweden (HDS) är att öka användningen av hälsodata inom små och medelstora företag samt offentliga organisationer.
- HDS ska erbjuda tjänster som exempelvis tillgänglig data, juridiska spörsmål och kompetensutveckling, säger Karin Brodén. Läs mer.


WORKSHOP FÖR ATT INVENTERA BEHOV OCH UTMANINGAR INOM DIGITAL HÄLSOINNOVATION

Hur ser behoven ut kopplat till digital hälsoinnovation? Vilka hinder finns och hur kan forskning och praktik tillsammans främja utvecklingen av digital hälsoinnovation och bättre hälsa hos individer? Detta var utgångspunkten när Karlstads universitet och DigitalWell Arena bjöd in offentlig sektor och näringsliv för att tillsammans inventera behov kopplat till digital hälsoinnovation i Värmland. Läs mer.


CIRKULÄRT PROJEKT VISAR ATT FRAMTIDENS VAROR OCH TJÄNSTER ÄR SMARTA OCH ATTRAKTIVA

Julen står för dörren, önskelistor frodas och tillfällen då det är enkelt att svepas med i köphetsen är oändliga. Som en motpol i en galleria i Karlstad har ett hållbart alternativt gjort entré – och succé – och Karlstads universitet genomför forskning. Läs mer.


SEX ÅR EFTER #METOO – DET HÄR VISAR FORSKNINGEN

Forskningsresultat från Karlstads universitet presenterades på konferens i Oslo.
- Som alltid när det handlar om att förändra kulturer så gäller det att vara uthållig och inte ge upp, säger Markus Fellesson. Läs mer.


KARTLÄGGNING AV DET NORDISKA MATSVINNET

Forskare vid CTF har fått i uppdrag att identifiera initiativ och åtgärder som lett till att mindre mängd mat slängs i restaurang- och skolkök, inom handeln och i de nordiska hushållen. Läs mer.


SAMHÄLLSNYTTA VID KARLSTADS UNIVERSITET GÅR I BRÄSCHEN MED KUNSKAP INOM STORA SAMHÄLLSUTMANINGAR

Inom Samhällsnytta omvandlas tjänsteforskning till praktisk verksamhet. Idén är att hjälpa regeringen och svenska myndigheter att ta sig an stora samhällsutmaningar. Läs mer.


FEM GÄSTPROFESSORER KNYTS TILL CTF MED STÖD FRÅN ANDERSTIFTELSEN

Genom fortsatt stöd från Anne-Marie och Gustaf Anders stiftelse för medieforskning knyts fem internationella gästprofessorer till CTF för att stärka forskningen. Läs mer.


ELINA JAAKKOLA NY GÄSTPROFESSOR VID CTF

Vi är glada över att presentera Elina Jaakkola – professor i marknadsföring vid University of Turku och en av fem internationella gästprofessorer som knyts till CTF med stöd av Anderstiftelsen. Läs mer.


GRÄSROTSINITIATIV OCH DELNING AV DATA CENTRALA INSATSER FÖR HÅLLBARA ORGANISATIONER

För att nå hållbarhetsmålen inom Agenda 2030 inom livsmedelsindustrin behövs såväl spets som bredd i hållbarhetsarbetet. Siri Jagstedt argumenterar tillsammans med Elvenite för behovet av ett helhetsperspektiv på hållbarhetsfrågan. Läs mer.


TRE NYA ISE-KURSER STÄRKER UNIVERSITETETS KOMPETENSSATSNING FÖR YRKESVERKSAMMA

Kurserna ska hjälpa företag och anställda att få mer kunskap om hur olika verksamheter kan utveckla mer hållbara tjänster som skapar värde för kunder. Läs mer.


VÄRDESKAPANDE SAMTAL 3: DIGITALISERING OCH DIGITAL KOMPETENS INOM OFFENTLIG SEKTOR
I tredje avsnittet av Värdeskapande samtal som görs i samverkan med The Hamrin Foundation medverkar Helle Sørensen, Östersunds kommun, och Karin Brodén, CTF. Se avsnittet här!


ELENA PALANI, NY DOKTORAND I FÖRETAGSEKONOMI

Vi är glada över att presentera Elena Palani – ny doktorand i företagsekonomi som ska forska om matsvinn. Läs mer.


BLOGG
I vår senaste blogg reflekterar John-Erik Hassel, industridoktorand i företagsekonomi, kring entreprenörskap. Läs blogginlägget.


HÖJ DIN KOMPETENS I VÅR - HÄR ÄR KURSERNA!  
Vill du bli bättre på det du gör eller ta nästa steg i karriären? Kompetensutveckla dig genom våra kostnadsfria distanskurser. Anmälan pågår till vårens kurser. Se aktuellt kursutbud och anmäl ditt intresse här: kau.se/ise  


PUBLIKATIONER

Här hittar du ett urval av våra senaste publicerade forskningsresultat. För fler publikationer se: kau.se/ctf.

  • Johansson-Rehn, H., Olsson, L.E. & Friman, M. (2024). A framework of routine transitions in daily travel. Transportation Research Part A. doi.org/10.1016/j.tra.2023.103891

  • Caruelle, C., Shams, P., Gustafsson, A., & Lervik-Olsen, L. (2024). Emotional arousal in customer experience: A dynamic view. Journal of Business Research, 170, (2024) 114344 doi.org/10.1016/j.jbusres.2023.114344

  • Tronvoll, B., & Edvardsson, B. (2023). Critical examination of academic marketing and service research’s philosophical foundation. Journal of Services Marketing. dx.doi.org/10.1108/JSM-01-2023-0002

  • Karpen, I.O., Edvardsson, B., Tronvoll, B., Jaakkola, E., & Conduit, J. (2023). Circular service management: toward conceptual understanding and service research priorities for a more sustainable future. Journal of Service Management, 34(6),50-69. doi.org/10.1108/JOSM-06-2023-0269

  • Jagstedt, S., Mellegård, N., & Lind, K. (2023). Dependencies as a barrier for continuous innovation in cyber-physical systems. International Journal of Technology Management, 93(3/4), 194-219 doi.org/10.1504/IJTM.2023.133915

  • Kitkowska, A., Alaqra, A. S., & Wästlund, E. (2023). Lockdown Locomotion: The Fast-Forwarding Effects of Technology Use on Digital Well-being due to COVID-19 Restrictions. Behaviour & Information Technology, DOI: 10.1080/0144929X.2023.2203268

  • Bäccman, C., Bergkvist, L. & Wästlund, E. (2023). Personalized SMS coaching for behavior change: A mixed-methods design to understand a healthy lifestyle intervention in a naturalistic setting. JMIR Formative Research. doi: 10.2196/47312

  • Otterbring, T., Arsenovic, J., Samuelsson, P., Malodia, S., & Dhir, A. (2023). Going the Extra Mile, Now or After a While: The Impact of Employee Proactivity in Retail Service Encounters on Customers’ Shopping Responses, British Journal of Management, doi.org/10.1111/1467-8551.12765

  • Friman, M., & Olsson, L.E. (2023). Are we leaving some people behind? Travel autonomy, preceived accessibility, and well-being among people experienceing mental and physical difficulties. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 98, 243-253. doi.org/10.1016/j.trf.2023.08.009

  • Dubois, A., Hedvall, K. and Sundquist, V. (2023). No concept is an island: conceptualising (in) the industrial network approach. Journal of Business & Industrial Marketing, 38(13), 211-219. doi.org/10.1108/JBIM-05-2022-0231


Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet forskar om tjänster och värdeskapande genom tjänster i samarbete med näringsliv, offentliga organisationer, universitet och forskningscenter runt om i världen. Vårt nyhetsbrev håller dig uppdaterad om vår forskning och utveckling. 

Du får nyhetsbrevet för att du är samarbetspartners, har anmält dig till nyhetsbrevet eller för att vi tror att du har intresse av informationen. Nyhetsbrevet skickas ut till en sändlista via Notified som endast används för utskick av nyhetsbrev från CTF. Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda.


Kontaktpersoner

Kommunikatör
Linda Fridberg
Kommunikatör för Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap