2023-09-25 13:44Nyheter

Nyhetsbrev från Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet

CTF nyhetsbrev header

ÖKAT ÅTERBRUK I DETALJHANDELN I FOKUS FÖR NYTT FORSKNINGSPROJEKT
Återbruk och andra cirkulära lösningar blir i dag allt vanligare inom detaljhandeln för att skapa en mer hållbar konsumtion. För att främja denna omställning behövs mer kunskap om hur företag kan skapa bättre förutsättningar och kundupplevelser kring försäljning av återbrukade produkter. Om det handlar ett nytt forskningsprojekt. Läs mer.


OFFENTLIGA MILJÖER FÖR BARN OCH UNGA SÄKRAS MED SAKERNAS INTERNET
I projektet Smart and Safe samverkar offentlig verksamhet, företag, akademi och civilsamhälle i en helix-modell för att med hjälp av IoT, som också kallas sakernas internet, skapa ökad trygghet hos barn och unga i offentliga miljöer. Läs mer.


FORSKNING FÖR KLIMATNEUTRAL E-HANDEL PÅ LANDSBYGDEN 
En mer klimatneutral e-handel på landsbygden är fokus för ett nytt forskningsprojekt som startar i höst. Förpackningssystem, returhantering och leveransplatser är några områden som berörs. Läs mer.


VÄRDESKAPANDE SAMTAL 2: INNOVATION OCH DIGITAL UTVECKLING I HANDELN
Här kan du se andra avsnittet i vår seminarieserie Värdeskapande samtal som görs i samverkan med The Hamrin Foundation. Medverkande är Erica Wredberg (Lyko) och Peter Samulesson (CTF). Läs mer och se avsnittet här!


VÄLKOMMEN FILIP HÖGBERG, NY DOKTORAND I INDUSTRIELL EKONOMI
Vi är glada över att hälsa Filip Högberg välkommen. Han är doktorand i industriell ekonomi och hans forskning kommer att handla om innovationsledning och AI. Läs mer.


BLOGG
Läs vårt senaste inlägg Tjänstefokuserad affärsmodell genom tjänstefiering där Christian Grönroos bloggar om tjänstefiering och vad som krävs av för att bli en bra tjänsteleverantör. Läs mer. 


KOMPETENSUTVECKLA DIG HOS OSS!  
Vill du bli bättre på det du gör eller ta nästa steg i karriären? Ta tillfället i akt och kompetensutveckla dig med våra kostnadsfira distanskurser för yrkesverksamma. Kurserna ges inom ramen expertkompetensprogram ISE med stöd av KK-stiftelsen och just nu pågår anmälan till följande kurs:


AKTUELLA EVENT

  • 28 septemberKREATIV OCH MENINGSFULL FORSKNING MED MATS ALVESSON
    Öppen föreläsning med Mats Alvesson, professor i organisations och ledningsforskning samt författare till boken ”Att tänka om forskningsprocessen”, på temat kreativitet och meningsfull forskning. Läs mer.
  • 4 oktober: HANDELSHÖGSKOLANS DAG 2023
    Årets tema är Att vara konsument i ett föränderligt samhälle och medverkar gör: Cecilia Tisell, GD för Konsumentverket, Katarina Graffman, filosofie doktor i kulturantropologi, Poja Shams, lektor i företagsekonomi, och Andreas Prochazka, universitetsadjunkt i civilrätt. Läs mer.
  • 11 decemberSUSTAINABILITY DAY AT KARLSTAD BUSINESS SCHOOL
    Årets tema är "Organizational transformation and Societal impact - in the light of Agenda 2030". Läs mer.

PUBLIKATIONER

Här hittar du ett urval av våra senaste publicerade forskningsresultat. För fler publikationer se: kau.se/ctf.


Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet forskar om tjänster och värdeskapande genom tjänster i samarbete med näringsliv, offentliga organisationer, universitet och forskningscenter runt om i världen. Vårt nyhetsbrev håller dig uppdaterad om vår forskning och utveckling. 

Du får nyhetsbrevet för att du är samarbetspartners, har anmält dig till nyhetsbrevet eller för att vi tror att du har intresse av informationen. Nyhetsbrevet skickas ut till en sändlista via Notified som endast används för utskick av nyhetsbrev från CTF. Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda.


Kontaktpersoner

Kommunikatör
Linda Fridberg
Kommunikatör för Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap