2021-02-26 09:15Pressmeddelande

Yrkeslärarutbildningen håller hög kvalitet

Porträtt av kvinna i röd tröja och glasögonAnita Ward, programledare för yrkeslärarutbildningen vid Karlstads universitet

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, ger det samlade omdömet hög kvalitet för den utbildning som leder till yrkeslärarexamen vid Karlstads universitet.

Yrkeslärarutbildningen vid Karlstads universitet får grönt ljus av UKÄ. Flera goda exempel lyfts fram. Bland annat den bredd av kompetenser som finns bland utbildningens lärare samt hur utbildningen är organiserad.

– Våra medarbetare kompletterar varandra, något som vi ser som grundläggande för vårt kvalitetsarbete och som även bedömargruppen lyfte fram som ett gott exempel på hur kopplingen till både forskning och yrke kan säkerställas. Studenterna möter såväl skolverksamma yrkeslärare och universitetslärare med yrkeslärarbakgrund som forskare inom området. På så vis skapas en praxisnära utbildning på vetenskaplig grund, säger Anita Ward, programledare för yrkeslärarutbildningen vid Karlstads universitet.

Karlstads universitets yrkeslärarutbildning är flexibel i sitt upplägg.

– Vi ger utbildningen på både halv- och helfart och de som har en lärartjänst kan ansöka om att få göra sin verksamhetsförlagda utbildning, VFU, inom tjänsten. Det underlättar för verksamma lärare, något som är viktigt då det råder stor brist på behöriga yrkeslärare ute på skolorna. Vi har även satsat på att ge studenterna grundläggande yrkesdidaktik och yrkesämnesdidaktik innan de beger sig ut på sin VFU. Bedömargruppen ser det som ett gott exempel på hur studenterna kan utveckla de färdigheter som krävs för yrket, säger Anita Ward.

Jessica Eriksson, dekan för lärarutbildningen vid Karlstads universitet, är glad över det positiva beskedet.

– Det betyder mycket för lärosätet. Att få ett gott omdöme i UKÄ:s utvärdering är ett kvitto på att vår yrkeslärarutbildning är av god kvalitet. Det är många som bidrar till undervisningen i programmet och alla gör mycket goda insatser, säger Jessica Eriksson, dekan för lärarutbildningen vid Karlstads universitet.

Mer information
Läs mer om UKÄ:s granskning av högre utbildning.

Här hittar du resultat från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Kontakt:
Anita Ward
054-700 2371
070-1030222


Om Karlstads universitet

Välkommen till Karlstads universitet! Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.


Kontaktpersoner

Maria Nilsson
Kommunikatör lärarutbildningen
Maria Nilsson