2015-02-16 08:00Pressmeddelande

Volvostipendium till Karlstadsforskare för forskning om varför vi reser som vi gör

null

Vad är det som påverkar oss när vi väljer färdmedel i vardagen? Håkan Frisingers stiftelse för transportmedelsforskning ger 2014 års stipendium till Professor Margareta Friman vid Karlstads universitet. Margareta Friman får stipendiet, som består av 250 000 kronor, för att hon i sin forskning har kombinerat beteendevetenskap med transportforskning och på så sätt har ökat förståelsen för vad som påverkar vilka beslut och färdmedelsval som människor gör.

Margareta Frimans forskning, som fokuserar primärt frågor inom konsument- och transportpsykologin, har fått stort genomslag både nationellt och internationellt. Hon har omfattande vetenskaplig publicering och är ofta inbjuden som talare vid konferenser”, skriver stiftelsens styrelse i sin motivering.

- Det känns väldigt bra och oväntat. Det är roligt att det arbete jag och mina medarbetare gjort uppmärksammas och uppskattas. Dessutom är det mycket hedersamt att få ett sådant här stort pris. Det betyder lite extra uppmärksamhet för mig och min forskning. Med priset kan jag fortsätta att utveckla mig inom området. Mer kunskap behövs om hur vi ska utveckla ett hållbart resande och attraktiva städer som inte försämrar människors livskvalitet, säger Margareta Friman.

Vid sidan av en hög publiceringstakt anlitas Margareta Friman också som expert både inom och utom akademin, och har av externa utvärderare fått goda omdömen för sin styrning och ledning av centrumbildningen SAMOT – Service och marknadsorienterad transportforskning vid Karlstads universitet.

- Volvo Foundation uppmärksammar framstående forskning som sker i samverkan med näringslivet och som har hög relevans inom transportområdet i vid mening. Det är internationell konkurrens som gäller! Detta pris är mycket glädjande för Karlstads universitet, för Centrum för tjänsteforskning och SAMOT och inte minst för Margareta Friman. Universitetets betoning av samverkan i forskning och utbildning uppmärksammas på detta sätt. Margareta Friman har gjort en fantastisk forskningsresa, lett SAMOT till framgång och Volvo Foundations pris är ett erkännande för detta. Väl förtjänt, säger Bo Edvardsson, vicerektor vid Karlstads universitet.

Stipendiet delas ut av Håkan Frisingers stiftelse vid ett seminarium den 1 april i Palmstedtsalen på Chalmers tekniska högskola. I samband med prisutdelningen organiserar Volvo Research & Educational Foundations (VREF), Göteborgs universitet och Chalmers ett seminarium.

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.