2018-06-18 08:24Pressmeddelande

Vilken betydelse har Selma Lagerlöf idag?

Den internationella konferensen ”Selma Lagerlöf 2018” äger rum 18–20 juni 2018. Den arrangeras av den Kulturvetenskapliga forskargruppen vid Karlstads universitet i samarbete med Selma Lagerlöf-sällskapet, Mårbacka minnesgård och Västanå teater.

Selma Lagerlöf är en av Sveriges genom tiderna mest betydande författare. Hon var den första kvinnliga Nobelpristagaren i litteratur, den första kvinnan i Svenska Akademien och hennes verk har översatts till mer än 50 språk.

Lagerlöf gjorde dessutom avtryck i sin tids stora sociala och politiska frågor och har genom sin gärning varit ständigt aktuell för eftervärlden.

Med anledning av detta tas en rad frågor upp under ”Selma Lagerlöf 2018”. Var befinner sig Lagerlöf-forskningen 2018, nationellt och internationellt? Hur och i vilka former och medier förmedlas Lagerlöfs författarskap till allmänheten, till skolor och universitet? Vilka perspektiv på Lagerlöf visar sig i mötet mellan akademi och scen, det vetenskapliga och det konstnärliga? Vilken relevans har Lagerlöf och hennes texter i samtida diskussioner om till exempel demokrati, frigörelse, utbildning och natursyn? Hur ser villkoren ut för nyöversättningar och utgivning?

Programmet den 19 juni består av ett besök på Mårbacka där plenarföreläsarna Johan Schimanski, Ulrike Spring och Katarina Bonnevier på olika sätt relaterar till Mårbacka. Dessutom ser konferensens medverkande en unik publikrepetition av Västanå teaters föreställningAnna Svärd, och får lyssna till regissören Leif Stinnerbom.

De medverkande vid ”Selma Lagerlöf 2018” kommer bland annat från Japan, Ryssland, Tyskland, USA, Norge och Sverige.

Måndag 18 juni: Plats Karlstads universitet, hus 12

Tisdag 19 juni: Plats Mårbacka och Rottneros.

Onsdag 20 juni: Plats Karlstads universitet, hus 12

Se detaljerat program.

För mer information kontakta:

Sofia Wijkmark, docent i litteraturvetenskap, 0706–470072. Nåbar måndag 18 juni, kl. 08.30-12.30.

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.