2018-05-03 13:18Pressmeddelande

Victoria Svanberg blir hedersdoktor vid Karlstads universitet

null

Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, har utsett en ny hedersdoktor för 2018. Hon är en synlig person inom näringslivet, både regionalt och nationellt och verksam inom mediebranschen - hon heter Victoria Svanberg.

Victoria Svanberg är ledamot i Anderstiftelsen och delägare av NWT-koncernen. Hon är styrelseledamot i ett flertal av Sveriges och Norges största mediehus, till exempel Schibstedt-koncernen och Polaris Media. Hon är även ledamot i Branäsgruppen.

Engagemang för både undervisning och forskning
NWT-koncernen och Anne-Marie och Gustaf Anders stiftelse har under många år givit ett starkt stöd till Karlstads universitet. Samarbetet rör bland annat internationellt välrenommerade gästprofessorer, bland annat till Centrum för tjänsteforskning, CTF och ämnet Medie- och kommunikationsvetenskap. Detta har betytt mycket för lärosätets utveckling inom forskningen och ökat Karlstads universitets internationellt goda ställning. Anderstiftelsen visar också ett stort engagemang för undervisning inom medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet. Stiftelsen är bland annat värd för Anderseminariet i journalistik två gånger om året, med aktuella teman och föreläsare från medievärlden och för såväl studenter som yrkesverksamma inom branschen.

- Att få ta emot denna hedersutmärkelse innebär ett erkännande av det vi som familj arbetat för i många generationer - att värna om en fri press och ett fritt meningsutbyte. Det är viktigare än någonsin när demokrati och människors lika värde ifrågasätts och alternativa fakta tycks blir mer och mer accepterat. I förlängningen är det medarbetarna i NWT-koncernen som genom sitt hängivna arbete har skapat förutsättningarna för att Anderstiftelsen på ett aktivt sätt ska kunna bidra till att utveckla den högre utbildningen och forskningen i Värmland. Vi är oerhört glada och stolta från NWT och stiftelsens sida och det är extra glädjande att se att anslagen från stiftelsen skapar nytta för universitetet, mediebranschen och Värmland, säger Victoria Svanberg.

Victoria Svanberg kommer att promoveras till hedersdoktor vid Akademisk högtid som firas vid Karlstads universitet den 19 oktober.

För mer information kontakta: Patrik Larsson, dekan vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Karlstads universitet, patrik.larsson@kau.se, tel: 054 – 700 15 53 eller 070 – 589 78 97.

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.