2019-05-14 15:07Pressmeddelande

Verksamhetsintegrerat grundlärarprogram 4–6 ht 2019 ställs in

null

Verksamhetsintegrerat grundlärarprogram ställs in ht 2019 på grund av för få sökande. De studenter som tidigare påbörjat utbildningen kommer att fortsätta enligt plan.
- Betydelsen för den här sortens utbildning är stor och det är tråkigt att vi i år inte kan erbjuda det verksamhetsintegrerade grundlärarprogrammet för årskurs 4–6. Vi har inte haft mer än enstaka avhopp från de studenter som påbörjade utbildningen och det visar att det ändå finns goda förutsättningar för framtiden, säger rektor Johan Sterte.

Verksamhetsintegrerat grundlärarprogram vänder sig till de som vill arbeta som lärare i åk 4–6 i grundskolan. Utbildningen innebär att studenten studerar på 75 procent och är anställd i en kommun på 50 procent, där studenten arbetar som lärare tre dagar i veckan och studerar parallellt två dagar i veckan.

Antagning 2019
Inför antagning ht 2019 hade 14 kommuner gått fram med tillsammans 26 platser för Verksamhetsintegrerat grundlärarprogram 4–6. Bedömningen är att 25 platser, av resursskäl, utgör ett minimum för att kunna starta programmet.

Den 6 maj fanns behöriga förstahandssökande till endast 22 av de 26 platser som utlysts. Det är sannolikt att några av de som sökt väljer att inte påbörja utbildningen även om de antas, vilket skulle medföra ännu färre studenter vid programstart. Mot bakgrund av ovan ställs Verksamhetsintegrerat grundlärarprogram 4–6 ht 2019 vid Karlstads universitet in.

Jessica Eriksson, dekan på lärarutbildningen, varför lockades inte fler studenter till programmet?
- Det är svårt att säga exakt vad det beror på, men det är något som vi på lärarutbildningen tillsammans med skolhuvudmännen gemensamt får utreda. Vi har försökt att sprida information om programmet, men det kan hända att vi inte har nått ut i den omfattning som krävs. Vi behöver även diskutera programmets inriktning och fundera kring om vi där borde göra någon förändring.

Kan satsningen med VIG komma tillbaka?
- Vi kommer att diskutera frågan i lärarutbildningsnämnden, så det är svårt att säga något om det i dagsläget. Det är dock mycket arbete som har lagts på att förbereda och utarbeta programmet, så det är troligt att vi kommer att se över arbetet och eventuellt satsa på antagning till hösten 2020. Då kan det emellertid bli en annan form eller inriktning på programmet. Fortsatta satsningar på VIG beror också på intresse från berörda skolhuvudmän och kommuner.

Lotta Österling, programledare, hur ser fortsättningen för de studenter som har påbörjat programmet ut?
- De studenter som redan är i programmet kommer att fortsätta enligt plan.

Kontaktpersoner på Karlstads universitet:

Jessica Eriksson, dekan, lärarutbildningen
054-700 17 42
070-770 51 59
jessica.eriksson@kau.se

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.