2018-05-23 09:00Pressmeddelande

​Värmländska resmål får digital dimension

null

Genom att koppla på digitala tjänster kan resmål ge besökarna en starkare upplevelse – men vägen dit kan vara snårig. Nu har ett forskningsprojekt på Karlstads universitet i samarbete med en rad aktörer tagit fram digitala prototyper för två värmländska resmål.

I dagarna avslutas ett av Karlstads universitets forsknings- och utvecklingsprojekt om digitalisering inom besöksnäringen. Under det senaste 1,5 året har Lotta Braunerhielm, Laila Gibson och Linda Ryan Bengtsson från forskningsmiljön Geomedia, arbetat med projekt kring interaktiva platsförankrade upplevelser. Två besöksmål - Vildmark i Värmland och Långbans gruvby har varit först ut att fungera som testbäddar.

- Kombinationen av våra olika perspektiv och metoder har varit jättebra och inneburit att vi varit tvungna att gå in varandras världar och skapat en annan förståelse, säger Lotta Braunerhielm. Efter en lång process där lärande, nya perspektiv och att skapa nya insikter längs vägen varit i fokus har vi landat i flera konkreta resultat.

Flera olika aktörer har deltagit i utvecklings- och innovationsprocessen: offentliga aktörer, entreprenörer, forskare, IT-företag, lokalbefolkning, besökare och säsongsanställda. Resultatet: Långbans gruvby och Vildmark i Värmland har fått en varsin prototyp för hur digitala tekniker förhöjer upplevelsen av besöket.

- Vi har vävt in det vi är så bra på i Värmland, historieberättandet, med kunskap om platser, både i nutid och dåtid, tillsammans med vår kultur och vårt naturlandskap, fortsätter Laila Gibson. Vi är bra på besöksnäringen i Värmland, på historieberättande och på digital utveckling i Värmland. Nu har vi slagit ihop det här och dragit igång en ny innovativ utveckling i Värmland. Det här är historieberättande men på ett nytt sätt.

Mer information

Kontakta Lotta Braunerhielm på lotta.braunerhielm@kau.se, eller 079-677 70 10. Du kan även hitta mer information på projektets webbsida:

Projektet Våga ta steget mot interaktiva platsförankrade upplevelser

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.