2023-05-05 06:00Pressmeddelande

Värmländsk regional profil blir hedersdoktor

Anders Olsson_hedersdoktor vid Karlstads universitet 2023Anders Olsson, hedersdoktor vid Karlstads universitet 2023.

Han beskrivs som en av regionens främsta förkämpar för regional utveckling i samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor och Karlstads universitet. Detta genom att vara drivande i Värmlandsstrategin, särskilt gällande smart specialisering, som varit mycket framgångsrik och rönt stor uppmärksamhet internationellt, även utanför Europa. För dessa insatser utses Anders Olsson till hedersdoktor vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap.

Anders Olsson studerade till ämneslärare i matematik, fysik och geografi under perioden 1979-1983 vid dåvarande Högskolan i Karlstad. Hans utbildning byggdes senare på med datavetenskap, biologi och kemi. Efter att ha arbetat som lärare ett antal år bytte Anders Olsson spår för att arbeta med energi- och hållbarhetsfrågor, och givet hans starka engagemang för Värmland och dess utveckling blev det naturligt för honom att så småningom arbeta strategiskt inom Region Värmland för den omställning som både Värmland och övriga världen står inför.

Värmlandsstrategin med smart specialisering har hjälpt Värmland att utveckla sina unika styrkor för regionens internationella konkurrenskraft och lyfta betydelsen av de värmländska klustren och Karlstads universitet men också jämställdhet och innovativt entreprenörskap vilket lett till en nationell och internationell positionering av regionen. Viktiga delar i strategin handlar om forskning och innovation men också utbildning och digitalisering. Anders har också varit en av initiativtagarna till det strategiska partnerskapet mellan Region Värmland och Karlstads universitet, kallad ”Akademin för smart specialisering”, som är ett av de viktigaste verktygen för att genomföra strategin för smart specialisering, och som dessutom bidrar till att möta Karlstads universitets vision 2030. Idag medverkar över femton forskargrupper med sin forskning i samarbetet.

- Det är väldigt glädjande och hedrande att det långsiktiga arbetet med smart specialisering som jag ansvarar för och där Karlstads universitet spelar en central roll uppmärksammas och uppskattas. Min förhoppning och bestämda uppfattning är att forskningssamarbetet och även de utbildningar som följer i spåren kommer ha allt större betydelse för utvecklingen av det värmländska näringslivet och även för den offentliga sektorn. Jag vill passa på att tacka mina tidigare och nuvarande chefer som givit mig möjlighet att arbeta med smart specialisering och våra politiker som vågat fatta de nödvändiga besluten. Det har också varit berikande att ha fått tillfälle att samarbeta med alla rektorer efter Lennart Andersson och det närmast dagliga och förtroendefulla samarbetet med Grants and Innovation Office på universitetet under Håkan Spjuts ledning.

Anders Olsson promoveras till hedersdoktor vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap fredag 20 oktober då Karlstads universitetet firar Akademisk högtid.

 Kontakt:

Anders Olsson, strateg forskning och innovation på Region Värmland och hedersdoktor vid Karlstads universitet 2023, 070-6187755


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda.


Kontaktpersoner

Charlotte Palm Berggren
Kommunikatör
Charlotte Palm Berggren