2023-02-01 07:43Pressmeddelande

Värmland överstiger genomsnittet av självmord i landet

Bild på forskarna Victoria Lönnfjord och Johanna GustavssonForskarna Victoria Lönnfjord och Johanna Gustavsson

Ny forskning från Karlstads universitet undersöker effekten av statliga stimulansmedel för suicidprevention som under tre år delats ut till regioner och kommuner. Värmland är intressant som fall eftersom förekomsten av suicid överstiger genomsnittet i landet då länet låg på femteplats i riket 2020.

Folkhälsomyndigheten gör en satsning på att utvärdera åtgärder inom detta område och ett av de projekten driver forskarna Johanna Gustavsson och Victoria Lönnfjord från Centrum för forskning om samhällsrisker, CSR.

- Vi undersöker effekten av statliga stimulansmedel för suicidprevention som under tre år delats ut till regioner och kommuner, säger Victoria Lönnfjord, lektor i socialt arbete. En annan forskargrupp har uppdraget att undersöka saken nationellt och vi valde att använda Värmland som case eftersom länet tyvärr har en av de högsta nivåerna av självmord i Sverige.

I projektet har de samlat in data från alla kommuner i Värmland samt intervjuat över hälften av de kommunala kontaktpersonerna. De har också tagit del av data som belyser det länsgemensamma arbetet med suicidprevention.

- Hittills har vi samlat in ett mycket rikt material, säger Victoria Lönnfjord. Under våren kommer vi att fortsätta intervjua kommunala kontaktpersoner samt andra nyckelpersoner inom Nätverket för suicidprevention som tagit del av stimulansmedlen, bland annat personer från Region Värmland. 

Att undersöka effektiviteten i satsningar som samhället gör är ett angeläget område för CSR. Suicid är den överlägset vanligaste dödsolyckan och problematiken är därmed intressant ur ett samhällsperspektiv.

- Jag tror att det finns en potential i att tillföra skadepreventionsperspektivet till ett annat främst medicinskt fält. Uppdraget möjliggör att vi kan fördjupa oss i området och få en tydlig bild av det preventionsarbete som bedrivs, säger Johanna Gustavsson, lektor i risk- och miljöstudier och föreståndare för CSR. Vi knyter också värdefulla kontakter med praktiker inom området. Att utvärdera preventiva åtgärder har vi stor erfarenhet av och det är intressant att få applicera metodiken på ett nytt fält.

Självmord, suicid, är en av de mest omfattande folkhälsoproblemen i världen med cirka 700 000 suicid årligen enligt Världshälsoorganisationen, WHO. I Sverige är det omkring 1500 personer per år som tar sitt liv och för i åldersgruppen 15 – 29 år är suicid den vanligaste dödsorsaken enligt Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen. Suicid innebär katastrofer i förlorade liv och livslång sorg för närstående, men också enorma samhällskostnader. Därför är suicid också ett stort samhälls- och folkhälsoproblem.

Kontakt

Victoria Lönnfjord, lektor i socialt arbete.
Telefon: 054- 700 16 23

Johanna Gustavsson, lektor i risk- och miljöstudier och föreståndare Centrum för forskning om samhällsrisker.
Telefon: 054-700 2522, 076-114 8144


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda.


Kontaktpersoner

Åsa Bongnell-Höjer
Kommunikatör
Åsa Bongnell-Höjer