2015-01-08 08:00Pressmeddelande

Värmepumpssystem sänker elförbrukningen i diskmaskinen

Till de allra vanligaste hushållsmaskinerna idag hör diskmaskinen. Tillsammans med spis, kyl och frys står den också för en hel del av hushållens elförbrukning. Men genom att bygga in ett värmepumpssystem skulle elförbrukningen kunna minskas med mer är 40 procent. Det visar en licentiatavhandling från industridoktoranden Peder Bengtsson vid forskarskolan VIPP, Karlstads universitet.

I dagens moderna hushåll har diskmaskinen en given plats för de flesta. Såväl konsumenter som tillverkare är även medvetna om att en så låg elförbrukning som möjligt är något att sträva efter. Men att införa ny teknik kan innebära en stor risk för ett vitvaruföretag och hittills finns endast en tillverkare som erbjuder diskmaskiner med värmepumpssystem.

Peder Bengtsson, arbetar till vardags med utvecklingsfrågor på Asko Appliances AB, i Lidköping och är även en av 18 doktorander inom industriforskarskolan Vipp vid Karlstads universitet. Han forskar inom området värmepumpsteknik och har särskilt fokuserat på hur man kan införa den tekniken i diskmaskiner. Att utforma en diskmaskin med ett värmepumpssystem, i standardmått och med gott om utrymme för disken har sina utmaningar.

- Jag har utvecklat en teoretisk modell som gör det möjligt att simulera hur till exempel storleken på värmepumpskomponenter och andra delar påverkar diskmaskinens elförbrukning och prestanda. I forskningsprojektet byggdes även en prototyp för att praktiskt testa resultaten. Både den teoretiska modellen och prototypen visar att elförbrukningen kan sänkas med mer än 40 procent med ett värmepumpssystem av rimlig storlek, berättar Peder Bengtsson.

Diskmaskiner med värmepumpssystem har alltså goda förutsättningar att bli riktigt attraktiva för konsumenterna. Men än så länge är dock tillverkningen dyrare än för traditionella maskiner, vilket är en viktig anledning till att värmepumpstekniken ännu inte fått större genomslag för diskmaskiner.

- Tekniken med värmepumpar är väl beprövad, men att bygga in den i en diskmaskin ger än så länge lite dyrare tillverkningskonstnader än för traditionella diskmaskiner. En viktig fråga för ett vitvaruföretag är om slutkunden är beredd att betala det högre priset. En annan utmaning gäller tidpunkten för lansering och där måste företaget väga in syftet med lanseringen och vilken position man har på marknaden, menar Peder Bengtsson.

Målet för Peder Bengtsson är en doktorsexamen. I det fortsatta arbetet kommer han bredda perspektivet till att omfatta diskmaskinens totala miljöpåverkan och till exempel titta närmare på vilket köldmedium som är bäst lämpat.

Fakta
VIPP står för värdeskapande i fiberbaserade processer och produkter och är en företagsforskarskola, som satsar på samverkan mellan industri och akademi. Starten gick 2011 och idag är 18 doktorander igång med lika många forskningsprojekt. Tre starka miljöer samlas inom forskarskolan: •massa, papper och grafisk teknik, miljö och energi, tjänsteinnovation och kundupplevelse. Forskarskolan finansieras av KK-stiftelsen, Karlstads universitet och partnerföretagen.


För mer information kontakta Peder Bengtsson, tfn: 0510-30 61 55 eller e-post: peder.bengtsson@asko.se

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.