2019-03-06 07:00Pressmeddelande

Vårdcentraler genomför sömnskola med psykologstudenter

null

Har du svårt att sova ibland? Det är du inte ensam om. Sömnsvårigheter kan bero på många saker men går ofta att påverka med ändrade vanor och nya tankesätt. För att komma till bukt med sömnproblem på ett tidigt stadium erbjuder Vårdcentralen Kronoparken och Forshaga vårdcentral, Region Värmland och studenter på psykologprogrammet vid Karlstads universitet en sömnskola.

Samarbetet mellan psykologprogrammet och primärvården ger dubbel vinst. Studenterna får möjlighet till praktisk träning, samtidigt som Vårdcentralen Kronoparken och Forshaga vårdcentral kan bemöta sina patienter med preventiv vård som är förankrad i forskningen.

- Vi ser flera skäl till varför det är viktigt att introducera psykologstudenter till primärvården, säger Maria Tillfors, professor i psykologi vid Karlstads universitet. Framför allt är det ett växande arbetsfält för psykologer då det krävs stor psykologisk kompetens för att kunna möta den psykiska ohälsan i samhället. Olika studier visar att andelen människor som söker till primärvården på grund av psykisk ohälsa ligger mellan 20 och 40 procent.

Tips och stöd till självbehandling

Inspirationen till sömnskolan har hämtats från liknande projekt i Umeå, Örebro och på Karolinska institutet.

- Primärvården är oftast den första kontakten man har när man lider av att inte kunna sova, säger Anna Stigsdotter Neely, professor i psykologi. Vårdcentralen är ett bra ställe att fånga upp människor med sömnsvårigheter i ett tidigt skede.

- En sömnskola i grupp kan också sänka tröskeln för att söka hjälp betydligt, säger Annika Norell Clarke, lektor i psykologi, sömnexpert samt handledare till studenterna som ska ge sömnskolan. Det är inte som att gå till en psykolog utan här får du tips och stöd till självbehandling. Det finns inget konstigt med att ha svårt att sova i vissa skeden i livet. Har man mycket omkring sig är det väldigt vanligt att sömnen uteblir. Och det går att komma till rätta med det.

Närmast kommer alltså den första kullen psykologstudenter vid Karlstads universitet leda sömngrupper under våren 2019 på Vårdcentralen Kronoparken och Forshaga vårdcentral. Dessutom efterlyses fler vårdcentraler för framtida samarbete!

- Många av de patienter som kommer till vårdcentraler har sömnsvårigheter, säger Oskar Eriksson, legitimerad psykolog vid Vårdcentralen Kronoparken. Detta drabbar de flesta någon gång i livet men om sömnsvårigheterna består över längre tid kan det leda till stort lidande. Genom att erbjuda sömnskola kommer vi att kunna hjälpa många av patienterna att hitta strategier för att förbättra förutsättningarna för en god sömn.

För mer information kontakta:

Annika Norell Clarke, lektor i psykologi och handledare för sömnskolan, Karlstads universitet, 073 – 072 40 82.

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.