2018-04-16 16:08Pressmeddelande

Våra experter inför valen 2018

null

Valåret 2018 har börjat. Den 9 september är det val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. Här finner du en lista över experter vid Karlstads universitet som kan bidra med kunskap och kommentarer.

För att underlätta kontakterna har vi sammanställt en lista med våra experter och deras specialområden.

Forskare i statsvetenskap vid Karlstads universitet:
Inga Aflaki, fil dr, universitetslektor
Tel: 054-700 16 78, mobil: 076-196 00 62, e-post: inga.narbutaite-aflaki@kau.se
Politikens implementering, politikens entreprenörer, invandring och integration

Anders Broman, fil dr, universitetslektor
Tel: 054-700 17 19, mobil: 070-523 75 11, e-post: anders.broman@kau.se
Politiskt deltagande (särskilt ungdomar och demokratiaspekter), protestpolitik, skolpolitik, relationen politiker – medborgare


Mikael Granberg, professor
Tel: 054-700 10 15, mobil: 072-305 64 67, e-post: mikael.granberg@kau.se
Miljöpolitik (hållbar utveckling och klimatpolitik), lokal politik, kommuner, relationer mellan stat och kommun, förvaltningspolitik, demokratifrågor

Freddy Kjellström, universitetsadjunkt
Tel: 054-700 18 32; mobil: 070-644 64 73, e-post: freddy.kjellstrom@kau.se
Kommunalpolitik, förvaltningspolitik, relationen politiker-tjänstemän

Arne Larsson, universitetsadjunkt
Tel: 054-700 13 24, e-post: arne.larsson@kau.se
Demokratifrågor, sjukvårdspolitik, politisk filosofi

Magnus Lindh, fil dr, universitetsadjunkt
Tel: 054-700 17 90; mobil: 073-028 38 53, e-post: magnus.lindh@kau.se
EU, europeisk integration, europeisering, regionalisering, demokratifrågor

Hans Lödén, professor
Tel: 054-700 13 20; mobil: 073-800 81 52, e-post: hans.loden@kau.se
Utrikespolitik, internationella frågor, populistiska partier, allmänpolitik

Tomas Mitander, fil dr, universitetslektor
Tel: 054-700 19 80, mobil: 0709584920, e-post: tomas.mitander@kau.se
Regionalisering, urbanisering, stad-landrelationer och demokrati

PO Norell, docent, universitetslektor
Tel: 054-700 16 10, e-post: p.o.norell@kau.se
Kommunalpolitik, kommunala val (analyserade 2010 års och 2014 års val i Värmlands-SOM), politiskt deltagande, ideologiska orienteringar, frågor om politisk kultur, politiker- och tjänstemannaroller, besparingspolitik

David Olsson, doktorand
Tel: 054-700 26 46, e-post: david.olsson@kau.se
Miljöpolitik


Malin Rönnblom, docent, universitetslektor
Tel: 054- 700 15 97, e-post: malin.ronnblom@kau.se
Jämställdhetspolitik, regionalpolitik, landsbygdspolitik, demokratifrågor


David Scott, doktorand
Tel: 054-700 19 77, e-post: david.scott@kau.se
Demokratifrågor, politisk aktivism, internationella frågor (med fokus på bistånds- och utvecklingspolitik)


Malin Stegmann McCallion, docent, universitetslektor
Tel: 054-700 12 05, e-post: malin.stegmann-mccallion@kau.se
EU, Europeiska unionen, europeisk integration, regionalisering, europeisering


Andreas Öjehag, fil dr, universitetslektor
Tel: 054-700 22 59, mobil: 070-404 01 02, e-post: andreas.ojehag@kau.se
Regioner, regionpolitik, globalisering, politisk filosofi

Viktoriia Panova, fil dr, universitetsadjunkt
Tel: 054-700 25 26, mobil: 073-1690 47 12, e-post: viktoriia.panova@kau.se

Regional innovationspolitik, entreprenörskap under krisföhållanden, politiskt entreprenörskap

Om ni har svårighet att få kontakt med någon av medarbetarna på statsvetenskap kontakta ämnets administratör Katarina Ålander för information.
Tel: 054-700 13 18, e-post: katarina.alander@kau.se

Forskare från medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet:

Michael Karlsson, docent
Tel: 054 - 700 14 77 eller 070-213 99 97, e-post: michael.karlsson@kau.se
Nyhetsförmedling och opinionsbildning samt nätjournalistik


Henrik Örnebring, professor
Tel: 054-700 16 42 eller 076-336 27 16, e-post: henrik.ornebring@kau.se
Nyhetsförmedling och opinionsbildningpolitisk journalistik och politisk debatt

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.