2019-04-15 08:00Pressmeddelande

Våra experter inför EU-valet

null

Söndagen den 26 maj är det val till Europaparlamentet, EU-val, i Sverige. På Karlstads universitet finns det två statsvetare som är experter på EU.

Malin Stegmann McCallion, docent i statsvetenskap
Malin Stegmann McCallion forskar och undervisar om EU. Hennes forskning fokuserar på det svenska EU-medlemskapet, regionaliseringsprocesser inom EU samt europeiseringsprocesser, differentierad integration, och eventuella effekter av brexit.

Telefon 054-700 12 05, mejl malin.stegmann-mccallion@kau.se

Magnus Lindh, doktor i statsvetenskap
Magnus Lindh har varit engagerad i EU-frågor sedan Sveriges gick med i EU 1995, och har både undervisat och forskat om EU. Magnus Lindh är intresserad av hur europeisk politik har utvecklas, i synnerhet när det gäller politisk styrning, demokrati och kunskapsfrågor som rör det europeiska samarbetet. Mer specifikt är hans forskningsintresse hur subnationella aktörer, som regioner och kommuner, väljer att hantera EU-frågor.

Telefon 073-028 38 53, mejl magnus.lindh@kau.se

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.