2020-12-22 07:00Pressmeddelande

Välkommen julklapp till Teknikerjakten på Karlstads universitet

Barnens universitet är ett av alla projekt i TeknikerjaktenBarnens universitet är ett av alla projekt i Teknikerjakten

Karlstad och Värmland fortsätter att vara en av tre prioriterade huvudregioner för stiftelsen Erik Johan Ljungbergs utbildningsfond. Karlstads universitet beviljas mer än 10 miljoner kronor för perioden 2021-2023.

Stiftelsen Erik Johan Ljungbergs utbildningsfond, i dagligt tal Ljungbergsfonden, har i flera år samarbetat med Karlstads universitet i syfte att stimulera ungas intresse för teknik och naturvetenskap. Under namnet Teknikerjakten har Karlstads universitet sedan 2004 samlat cirka 450 skolprojekt och skapat en stark samverkan mellan kommuner, skolor och näringsliv i regionen.

- Teknikerjakten är en långsiktig strategisk investering för Ljungbergsfonden som är mycket framgångsrik, säger Sara Jons, vd för Ljungbergsfonden. Jag tror att nyckeln till framgången är det goda samarbetet mellan Karlstads universitet, Ljungbergsfonden och övriga intressenter som näringslivet och skolorna i Värmland som är med och bygger projektet. Jag brukar säga att vi inte bara samarbetar, vi samskapar, och jag ser verkligen fram emot ytterligare tre år med Karlstads universitet och Teknikerjakten!

Projekt och kompetensutveckling
Aktiviteterna inom Teknikerjakten pågår från förskolan ända upp till universitetet. Exempel på framgångsrika projekt är Barnens universitet, First Lego League, sommarforskarskola för gymnasieelever, det kvinnliga nätverket Tekla samt olika former av studiebesök. Och det är inte bara elever som drar nytta av aktiviteterna. Kunskapsutbyte, kompetensutveckling och nätverk är viktiga delar där målgruppen är lärare och skolföreträdare. Inom Teknikerjakten kan värmländska skolor dessutom söka investeringsmedel till utrustning för egna utvecklingsprojekt.

Ökning i regionen
Mellan åren 2004 och 2020 har antalet förstahandssökande till gymnasieskolans naturvetenskapliga och tekniska program i Karlstad ökat för varje år och sedan några år tillbaka ligger andelen sökande högre än riksgenomsnittet. Även vid Karlstads universitet har det varit årliga ökningar av antalet förstahandssökande till de tekniska och naturvetenskapliga utbildningarna med en total ökning på över 100 procent sedan Teknikerjakten startade.

Ett stort förtroende
Ljungbergsfonden fortsatta satsning i regionen sträcker sig mellan åren 2021 och 2023 och innebär att stiftelsen beviljar mer än 10 miljoner kronor till projektet.

- Det är ett stort förtroende vi i Värmland har fått från Ljungbergsfonden och vi kommer att fortsätta med många av de framgångsrika aktiviteter som har startats genom åren, säger Susanne Walan, projektledare för Teknikerjakten.
Den pågående pandemin har även medfört en del lärdomar som blir nyheter under kommande period.

- Nyheter den kommande treårsårsperioden är bland annat att vi kommer att öka möjligheten för skolor att delta digitalt i vissa aktiviteter säger Susanne Walan. Som till exempel Barnens universitet, där vi kommer att ha aktiviteterna såväl digitalt som på plats. Det är tack vare lärdomarna under pandemin. En annan nyhet är att vi kommer att åka ut till kommunerna, framför allt de som ligger längre bort från Karlstad och ta med oss aktiviteter och utrustning och stimulera lärare och elever på plats i deras skolor, med andra ord, det blir Teknikerjakten on-tour.

Stiftelsen Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond, i dagligt tal Ljungbergsfonden, är en av Sveriges största privata fonder för utbildningsprojekt inom teknik, naturvetenskap och entreprenörskap. Ljungbergsfondens Teknikerjakten är ett övergripande projekt på regional nivå.

Kontakt:
Susanne Walan, projektledare Teknikerjakten
Mobil: 070-525 8807


Om Karlstads universitet

Välkommen till Karlstads universitet! Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.


Kontaktpersoner

Åsa Bongnell-Höjer
Kommunikatör
Åsa Bongnell-Höjer