2021-01-04 07:00Pressmeddelande

Utvecklingen av smart specialisering i Värmland imponerar på OECD

Smart specialisering handlar om att utveckla områden som en region redan är stark inom och där det finns möjlighet att bli internationellt konkurrenskraftig. Region Värmland och Karlstads universitet skapade Akademin för smart specialisering som gett unikt goda resultat enligt en färsk utvärdering från OECD. Över 400 miljoner kronor har genererats till forskning inom Värmlands näringsliv, organisationer, offentlig sektor och till Karlstads universitet.

Det har bland annat lett till projekt för bättre friskvård för patienter med fysisk aktivitet på recept, att skolor kommer kunna byggas på sätt som bättre stödjer barns hälsa och prestation, nya användningsområden av skogsråvara, möjligheten att skriva ut maskindelar i 3D, effektivare utnyttjande av bredband inom industrin och bättre upplevelser för turister.

Tillit är en framgångsfaktor

I rapporten skriver OECD att framgången i Värmland hänger samman med  den mobilisering för förändring som gjorts av aktörer och beslutsfattare genom ett samlat regionalt ledarskap. Den tillit som finns mellan aktörerna i regionen pekas ut som en tydlig framgångsfaktor. Dessutom läggs vikt vid jämställda arbetsplatser, genusintegrering och normförändringar.

- Vi har ett unikt samarbetsklimat mellan Region Värmland och Karlstads universitet som stöds av avtalet om vår gemensamma akademi för smart specialisering, säger Stina Höök (M), regionråd och ordförande i regionala utvecklingsnämnden. Det är bra för värmlänningarna, företagen, kommunerna och universitetet. Det gör Värmland till en bättre plats att leva och verka på.

Forskningssamarbetet har stärkts

Akademin för smart specialisering skapades 2015. Ett mål är att skapa mer nytta av forskningen för samhället och stärka de värmländska forskningsmiljöerna. Ett annat mål är att forskningen i Karlstad ska vara av så hög kvalitet att den ökar de externa forskningsmedlen till universitetet. Utvärderingen från OECD pekar på att det tillitsfulla strategiska samarbetet lett till det.

- Vi har lyckats med en systematisk uppbyggnad av forskningskapaciteten vilket bidragit till utveckling av nya och befintliga utbildningar för studenter på universitetet, säger rektor Johan Sterte. Skapandet av Akademin för smart specialisering har gjort att vi fått mycket forskningsmedel beviljade som stärker universitetet i forskningssamarbetet med övriga samhället.

Sex styrkor

I Värmland är det sex regionala styrkor som ligger till grund för Akademin för smart specialisering:

  • Värdeskapande tjänster
  • Skogsbaserad bioekonomi
  • Digitalisering av välfärdstjänster
  • Avancerad tillverkning och komplexa system
  • Naturen, kulturen och platsens digitaliserade upplevelser
  • Systemlösningar med solel

Till detta görs även en särskild satsning på jämställdhetsintegration inom alla områden

Det nuvarande avtalet om Akademin för smart specialisering är förlängt till 30 juni 2021. Arbete pågår om en ny avtalsperiod. Dessutom tas en ny strategi för Smart specialisering fram som kommer ligga till grund för det fortsatta arbetet.

Kontakt:
Stina Höök (M): Regionråd, ordförande i regionala utvecklingsnämnden: 070-273 70 50 Johan Sterte, rektor Karlstads universitet: 070-538 35 36


Om Karlstads universitet

Välkommen till Karlstads universitet! Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.