2016-03-02 08:30Pressmeddelande

Utbildningsministern får experthjälp från Karlstads universitet

Den 3-4 mars arrangerar The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) och Education International (EI) den internationella utbildningskongressen International Summit on the Teaching Profession (ISTP) i Berlin. Under dessa dagar möts politiker, fackliga företrädare och experter för att diskutera lärarfrågor. Björn Åstrand, dekan för lärarutbildningen vid Karlstads universitet, deltar som akademisk expert åt utbildningsminister Gustav Fridolin.

Tyskland är värd för det sjätte internationella toppmötet där 400 experter från 23 länder träffas för att diskutera lärarfrågor. Lärares kunskaper och förmågor spelar en central roll för vad elever lär sig i skolan. I år behandlar konferensen frågor om lärares utbildning och fortsatta utveckling av kompetens under yrkeslivet.

Arrangemanget är en mötesplats för skol- och utbildningsministrar från OECD samt lärarnas fackliga organisationer. Den svenska delegationen består av utbildningsminister Gustav Fridolin, ordförande från de två lärarförbunden samt Björn Åstrand, dekan för lärarutbildningen vid Karlstads universitet.

– Många länder arbetar med att utveckla sina skolsystem och det här mötet ställer grundläggande frågor om lärarskicklighet: Vad krävs det för att bli en framgångsrik lärare? Hur ser en optimal utbildning av lärare ur och vad krävs för att etablera sådana utbildningar? Jag tycker det är oerhört angeläget att våra politiska företrädare och lärarnas professionella organisationer möts kring dessa frågor. Som expert från akademin ser jag det som min uppgift att bistå med såväl insikter från forskningen och med erfarenheter av att utbilda lärare, säger Björn Åstrand.

I samband med konferensen kan deltagarna besöka skolor och lära känna värdlandets skolsystem.

– Det är alltid lika intressant att tillsammans med olika typer av experter besöka skolor och prata med lärare och elever - och få möjlighet att tillsammans diskutera vad man ser och vad man borde göra. Det slår mig alltid hur skolor är både lokalt och nationellt präglade. Det finns mycket att vinna på att se hur andra gör och ställa sig frågor om hur det kan användas för utveckling av skola och utbildning i andra länder. I grund och botten avgör ett land som Sverige mycket av sin framtid genom det sätt som man utvecklar skolan, avslutar Björn Åstrand.

För mer information kontakta Björn Åstrand, dekan för lärarutbildningen, telefon 070- 642 4212.

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.