2016-11-07 07:33Pressmeddelande

​USA-valet: så kan misstro gentemot systemet undvikas

Inför morgondagens amerikanska presidentval är en aktuell fråga om de amerikanska medborgarna och presidentvalskandidaten Donald Trump har förtroende för valsystemet och resultatet. Melanie Volkamer, professor i datavetenskap vid Karlstads universitet, forskar om e-röstning och menar att det finns sätt att undvika misstro mot valsystem.

Idag finns flera olika valsystem i USA. Några delstater röstar via valsedel och tillämpar fyraögonsprincipen för att räkna rösterna, medan andra delstater använder elektronisk röstning.

- I båda systemen finns möjlighet till misstro på grund av manipulation av resultatet, antingen av personer i vallokalerna eller genom e-röstningssystemet, säger Melanie Volkamer.

För att öka pålitligheten i befintliga elektroniska valsystem används ibland ett kontrollsystem. Det är en typ av stickprov där vissa vallokaler kontrolleras. När en valdeltagare lagt sin elektroniska röst skrivs ett kvitto ut som bevis på att den röst man lagt registrerats korrekt. Kvittot läggs i en valurna och räknas sedan av fysiska personer, på samma sätt som om valet hade gjorts på en valsedel.

-Den typen av system gör det betydligt svårare att manipulera valresultatet. Men systemet är inte effektivt och det finns fortfarande utrymme för misstro.

Nytt system på gång
Melanie Volkamer och hennes forskarkollegor har under flera år studerat e-röstning. De har tagit fram ett pålitligt valsystem som bygger på kryptering och har matematiska bevis för att resultatet är korrekt, något som skulle undanröja möjligheten för Donald Trump och väljarna att inte acceptera valresultatet. Även Melanie Volkamer och hennes kollegors system innebär en kontroll av att varje röst är korrekt men det sker mer systematiserat och den som röstar är mer delaktig.

- Problemen med dessa system är att de fortfarande är allt för komplexa och än så länge svåranvända. Fokus för vår forskning nu är att göra dem användarvänliga så att det finns helt pålitliga valsystem inom en snar framtid, säger Melanie Volkamer.

För att undvika situationer i Europa där valsystem och valresultat misstros kommer Europarådet uppdatera sina rekommendationer för elektronisk röstning, något som Melanie Volkamer har bidragit till.

För mer information kontakta Melanie Volkamer på 054 700 1469, +49 152 0286 2997 eller melanie.volkamer@kau.se

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.