2020-03-31 10:03Pressmeddelande

Uppdaterad: Fråga experterna på Karlstads universitet om coronakrisen

Karlstads universitet har uppdaterat listan över forskare som kan svara på olika frågor om coronavirusets påverkan på samhället. Vad är ett coronavirus? Hur påverkas klimatet av den globala krisen? Hur påverkas innovation och nya tjänster av coronakrisen? Det är några av alla de frågor som forskare vid Karlstads universitet kan svara på.

Vad är ett coronavirus och hur infekterar det våra celler?

Ann Erlandsson, lektor i biologi och docent i medicinsk vetenskap kan svara på vad ett coronavirus är och det man känner till om hur viruset infekterar våra celler. Ann forskar inom molekylärbiologi och kan även svara på generella frågor om mikrobiologi och infektionssjukdomar.
Kontakt: ann.erlandsson@kau.se, 054-7002471 , 072-3158377https://www.kau.se/forskare/ann-erlandsson

Psykisk ohälsa och coronakrisen

Maria Tillfors, professor i psykologi, forskar om psykisk ohälsa och kan svara på frågor om stress, oro och mänskligt beteende kopplat till coronakrisen och hemkarantän.
Kontakt: maria.tillfors@kau.se

Coronakrisens klimatpåverkan

Helén Williams, docent i miljö- och energisystem, och Fredrik Wikström, docent i miljö- och energisystem, kan svara på frågor om hur utsläpp och klimat påverkas av coronakrisen.
Kontakt: helen.williams@kau.se ,054-7001850 , https://www.kau.se/forskare/helen-williams
fredrik.wikstrom@kau.se , 070-6993199 , https://www.kau.se/forskare/fredrik-wikstrom

Utbildning till sjuksköterska och specialistsjuksköterska i coronakrisen

Karin Josefsson, professor i omvårdnad kan svara på hur coronakrisen kan påverka omvårdnadsforskning och även hur det påverkar utbildningen till sjuksköterska och specialistutbildning samt kommunens äldreomsorg.
Kontakt: karin.josefsson@kau.se, 054-7002133 , https://www.kau.se/forskare/karin-josefsson

Folkhälsa och pandemi

Carl-Gustaf Bornehag, professor i folkhälsovetenskap, kan svara på frågor om pandemin och folkhälsa.
Kontakt: carl-gustaf.bornehag@kau.se , 070-5866565 , https://www.kau.se/forskare/carl-gustaf-bornehag

Hur studerar man hemifrån på bästa sätt?

Jörg Pareigis, doktor i företagsekonomi, arbetar med distansstudier och kan svara på frågor kring digitalisering, pedagogik och hur man studerar via distans på bästa sätt.
Kontakt: jorg.pareigis@kau.se , 076-2272944 , https://www.kau.se/forskare/jorg-pareigis

Våldsutsatta barn – Vad händer om skolorna stängs?

Kjerstin Almqvist, adj professor i medicinsk psykologi, kan svara på frågor om våldsutsatta barn och eventuella skolstängningar. Hon forskar om barn som utsatts för våld och fara i olika situationer, deras reaktioner och insatser för dem. Hon var huvudansvarig för projektet ”Barn som bevittnat våld mot mamma” i Göteborg 1999–2004 och medansvarig för den nationella utvärderingen av stöd till barn som bevittnat våld mot mamma. Hon leder nu bland annat projekten ”Insatser för våldsutsatta barn” och "Utvärdering av gruppinsatser för våldsutsatta barn".
Kontakt: kjerstin.almqvist@kau.se , 070-2229016 , https://www.kau.se/forskare/kjerstin-almqvist

Människors reaktioner och beteende i kris?

Per Kristensson, professor i psykologi kan förklara varför samhället reagerar i panik och varför vi på individnivå reagerar märkligt i kriser. Per kan också svara på frågor om företag och hur företag reagerar i krisen.
Kontakt: per.kristensson@kau.se , 070-9740860 , https://www.kau.se/forskare/per-kristensson

Innovation och nya tjänster i krisens spår

Peter Magnusson, professor i företagsekonomi, forskar om nya produkter och tjänsteinnovation, service och hur man tar tillvara kreativitet. Han kan svara på frågor om hur coronakrisen kan påverka innovation och nya tjänster.
Kontakt: peter.magnusson@kau.se , 070-5911500 , https://www.kau.se/forskare/peter-magnusson

Tillit till myndigheter i Sverige

Po Norell, professor i statsvetenskap, kan svara på hur tilliten till myndigheter ser ut i Sverige och hur den påverkas i kristider.
Kontakt: p.o.norell@kau.se , 054-7001610 , https://www.kau.se/personal/p-o-norell

Hur kommunicerar media coronakrisen?

Michael Karlsson, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, kan generellt kommentera medias rapportering om coronaviruset och pandemin.
Kontakt: michael.karlsson@kau.se , 054-7001477 , https://www.kau.se/personal/michael-karlsson

Samhällsrisker, säkerhetsfrågor

Hur bör länder agera när en pandemi slår till? Vad innebär försiktighetsprincipen? Vad säger forskningen? Finn Nilson, docent i riskhantering,och Mikael Granberg, professor i statsvetenskap, Centrum för forskning om samhällsrisker, kan kommentera hur samhället kan agera i olika kriser.
Kontakt: finn.nilson@kau.se , 054-7002353 , https://www.kau.se/forskare/finn-nilson
mikael.granberg@kau.se , 054-7001015 , https://www.kau.se/forskare/mikael-granberg

Juridiska tvister på grund av coronaviruset

Marie Karlsson Tuula, professor i civilrätt, kan svara på juridiska frågor som kan uppstå på grund av coronaviruset.
Kontakt: marie.karlssontuula@kau.se , 054-7001393 , https://www.kau.se/forskare/marie-karlsson-tuula

Vad händer med turism och resande?

Thomas Blom, professor i kulturgeografi, kan svara på frågor om turism och resande.
Kontakt: thomas.blom@kau.se , 070-5954785 , https://www.kau.se/forskare/thomas-blom

Nationalekonomi – Hur påverkas Sveriges ekonomi av krisen?

Niklas Jakobsson, docent i nationalekonomi kan svara på ekonomiska frågor om hur Sverige påverkas i coronavirusets spår.
Kontakt: niklas.jakobsson@kau.se , 070-3939009 , https://www.kau.se/forskare/niklas-jakobsson

Vilka konsekvenser får digitaliseringen av arbetslivet på grund av coronaviruset?

Ann Bergman, professor i arbetsvetenskap, forskar om digitalisering och framtidens arbetsliv.
Kontakt: ann.bergman@kau.se , 073-4606559 , https://www.kau.se/forskare/ann-bergman

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.