2020-05-29 13:43Pressmeddelande

Universitetet ges möjlighet att öppna för utbildning på campus igen

null

Folkhälsomyndigheten och regeringen meddelade idag 29 maj att universiteten tillåts undervisa på campus från 15 juni 2020. Det innebär att sommarkurser och framför allt höstens undervisning i största möjliga mån kan bedrivas på plats på campus igen, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Johan Sterte, rektor vid Karlstads universitet följde regeringens pressträff och är glad över beskedet.

– Det känns jättebra att vi kan öppna igen för utbildning och examination på campus under sommaren men naturligtvis med de begränsningar som Folkhälsomyndigheten anger. Störst betydelse har det förstås för dem som ska påbörja eller fortsätta sina studier i höst, säger rektor Johan Sterte. Jag är glad över att kunna hälsa alla studenter, nuvarande och nya, välkomna tillbaka i sommar och i höst!

Beskedet innebär att universitetet kan återgå till mer av ordinarie verksamhet men att delar av undervisningen fortsatt kan behöva ske på distans. Mer information om återgången till undervisning på campus och vad det innebär för Karlstads universitet publiceras löpande på www.kau.se

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.