2023-09-28 05:30Pressmeddelande

Unga lär sig för lite om ekonomi i skolan

Händer med betalningsdosa och smart watchUnga lär sig för lite om ekonomi i skolan

Både som privatpersoner och samhällsmedborgare berörs vi av ekonomi i många frågor och beslut på olika nivåer. Det betyder att kunskaper i ekonomi också är en förutsättning för att kunna delta och leva i en demokrati på ett kvalificerat sätt. En ny avhandling undersöker vilka dessa särskilt viktiga kunskaper är och hur samhällskunskapslärare förbereds för att undervisa detta innehåll.

Vad är det då för ekonomikunskaper som skolan behöver undervisa för att rusta våra ungdomar inför vuxenlivet? Och hur ska vi rusta våra blivande lärare för att kunna undervisa detta? Avhandlingen söker svar på dessa frågor genom fyra delstudier. Två av delstudierna handlar om vilken ekonomikunskap som nationalekonomer anser att samhällskunskapsämnet bör ta upp och vad som tas upp i läroböcker. De andra två handlar om blivande samhällskunskapslärares förutsättningar att undervisa om ekonomi i gymnasieskolan. Avhandlingen bidrar med kunskaper om hur elever ska få tillgång till och ges möjlighet att tillägna sig viktiga och kraftfulla ekonomiska kunskaper.

-  Undervisningsböckerna behöver innehålla två språk – både på vardagsnivå och på ekonomiskt fackspråk för att eleverna även ska förstå det efter sin examen, säger Niclas Modig, nybliven doktor i pedagogiskt arbete. Att de böcker jag studerat generellt har ett vardagligt språk kan bero på att det är lärare som har skrivit dem och inte ekonomer. I nästan hela världen sker undervisning kring ekonomi genom motsvarigheter till samhällskunskap. Lärarna som ska undervisa tycker att det är svårt. De behöver ha mer på fötterna från lärarutbildningen för att kunna undervisa på ett bra sätt. Både genom egen förkunskap och genom läromedel.

Men hur ser det ut idag? Har ungdomar generellt för skrala kunskaper om ekonomi när de kommer ut i samhället och yrkeslivet?

-  Man skulle kunna anta det. Det finns forskning som visar att lärare tycker att det är svårt att undervisa ekonomi och att läromedlen, och då även de nyaste, har begräsningar gällande ekonomiskt innehåll. Dessutom läser elever, som går yrkesprogram på gymnasiet och inte väljer till extrakurser, endast privatekonomi.

Kontakt: Niclas Modig, doktor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet, 0733018924.

 


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda.


Kontaktpersoner

Charlotte Palm Berggren
Kommunikatör
Charlotte Palm Berggren