2019-12-16 08:16Pressmeddelande

Undervisning om klimatförändringar som påverkar elevers beteende

null

Vilka förmågor, värderingar och attityder leder till att man agerar på ett sätt som är bra för klimatet? Det ska Nina Christenson, Niklas Gericke och Jesper Haglund, forskare i SMEER (Science, Mathematics and Engineering Education Research) vid Karlstads universitet, undersöka i ett nytt fyraårigt forskningsprojekt.

Projektet heter Att undervisa om klimatförändringar – teoretisering av klimatkunnande och utveckling av lärtillfällen, och är ett samarbetsprojekt mellan Karlstads universitet och IPN i Kiel, norra Europas största naturvetenskapliga didaktiska centrum. Forskningsprojektet har fått finansiering av Vetenskapsrådet på knappt sex miljoner kronor och ska undersöka vilka bakomliggande faktorer som gör att människor agerar på ett klimatsmart sätt.

– Vi kan se i tidigare forskning att uppfattningen av riskerna med klimatförändringar påverkar hur mycket man vill agera. Vi vill undersöka detta vidare och göra undervisningen om klimatförändringar ännu bättre, säger Nina Christenson, projektledare.

Studien är uppdelad i tre delar. Första delen är en enkätstudie riktad mot elever, lärare och allmänhet. Den andra delstudien efterforskar med hjälp av djupintervjuer och enkät hur olika kunskaper och värderingar ser ut hos människor som är engagerade i klimatfrågor. I denna grupp kan exempelvis aktiva i Fridays for Future få svara på frågor. I den tredje delstudien kommer forskarna att utveckla olika lärtillfällen som elever får ta del av, och därefter ska forskarna se om elevernas förmågor och beteende har påverkats.


Kontakt:
Nina Christenson, tel: 054-7002297, nina.christenson@kau.se 

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.