2024-03-06 12:08Pressmeddelande

UKÄ-granskning av fastighetsekonomiprogrammet klar

Fasad på fastighetUKÄ granskar regelbundet olika högskoleutbildningar och i februari var rapporten om utbildningar i fastighetsmäkleri klar.

UKÄ granskar regelbundet olika högskoleutbildningar och i februari var rapporten om utbildningar i fastighetsmäkleri klar. På sju av tio granskade utbildningar över hela landet ifrågasätts kvaliteten. Programmet i fastighetsekonomi vid Karlstads universitet är en av utbildningarna som får kritik. Senast i februari 2025 ska universitetet skicka in en redogörelse för de åtgärder som vidtagits för att rätta till bristerna.

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) granskar landets högre utbildning genom olika granskningar: prövningar av examenstillstånd, granskningar av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete, tematiska utvärderingar samt utbildningsutvärderingar.

Fastighetsekonomiprogrammet på Handelshögskolan vid Karlstads universitet uppfyller de krav som Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) ställer på yrkesaktiva mäklare för att kunna registrera sig som fastighetsmäklare, men det UKÄ påtalar är att utbildningen inte omfattar tillräckligt många kurser som kan betraktas som ”mäkleri”. UKÄ menar även att programmet inte uppfyller kraven på att studenterna kan söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå inom fastighetsmäkleri samt att kopplingen till mäklarbranschen behöver stärkas. UKÄ har också synpunkter på personella resurser inom civilrätt.

– Utbildning inom fastighetsekonomi hos oss är inte en renodlad mäklarutbildning, säger Martin Grimberg Löfgren, dekan vid fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap vid Karlstads universitet. Det är en bredare kandidatutbildning inriktad mot fastigheter. Därefter kan studenten välja vilken del av fastighetsbranschen som passar bäst. Ungefär 25 procent av våra studenter arbetar som mäklare tre år efter examen från fastighetsekonomiprogrammet. Resterande andel arbetar som exempelvis fastighetsförvaltare, fastighetsvärderare, inom bank, stat och kommun, i de allra flesta fall med koppling till fastigheter. Vi kommer att arbeta vidare med UKÄ:s rekommendationer. Bland annat kommer vi att se över hur vi mer effektivt använder universitetets personella resurser för att stärka såväl civilrätt som den vetenskapliga nivån, samt stärka kopplingen till kompetens inom branschen.

Fakta

Sammanlagt granskade UKÄ tio utbildningar i fastighetsmäkleri vid landets högskolor och universitet. I sju fall ifrågasätts utbildningarnas kvalitet.  

UKÄ:s rapport om utbildningen på Handelshögskolan vid Karlstads universitet


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda.


Kontaktpersoner

Kommunikatör
Jonathan Strandlund