2018-03-22 10:24Pressmeddelande

UKÄ-beslut: Forskarutbildningen i psykologi vid Karlstads universitet håller hög kvalitet

Forskarutbildningen i psykologi vid Karlstads universitet håller hög kvalitet. Det meddelade Universitetskanslersämbetet, UKÄ, igår och beslutet är en glädjande läsning för universitetet.

UKÄ granskar ungefär en fjärdedel av alla forskarutbildningar i Sverige mellan 2017 och 2022. Psykologi är ett av de ämnen som nu har granskats och där tio utbildningar bedöms ha hög kvalitet, medan kvaliteten ifrågasätts på två utbildningar. Karlstads universitet bedöms ha hög kvalitet.

- Det är verkligen roligt och betyder mycket för ämnet, för vår forskarutbildning och för psykologprogrammet. Det är en bra process att utvärderas och det innebär också att vi tittar på oss själva med kritiska ögon. Vi gläds åt UKÄ:s beslut att vi håller hög kvalitet. Men vi lutar oss inte tillbaka utan arbetar med att höja kvaliteten ytterligare,bland annat vad gäller internationella nätverk och samverkan, säger Margareta Friman, ämnesföreträdare och professor i psykologi.

Omdömet hög kvalitet betyder att forskarutbildningen mot licentiat-och doktorsexamen i psykologi vid Karlstads universitet uppfyller kraven för högre utbildning på forskarnivå.

I beslutet lyfter UKÄ fram flera styrkor som särskilt positiva, bland annat återkommande doktorandträffar, att forskarutbildningen präglas av goda förutsättningar till förberedelser för arbetslivet genom en utvecklad samverkan med universitetets omvärld, en obligatorisk kurs med fokus på jämställdhetsfrågor samt en utpräglat jämn könsfördelning både bland doktorander och handledare. Även ämnets forskarutbildningskommitté lyfts fram som ett väl fungerande forum för personalens kompetensutveckling och miljön präglas av goda möjligheter för tvärvetenskapliga samarbeten.

För mer information kontakta: Margareta Friman, ämnesföreträdare och professor i psykologi vid Karlstads universitet, margareta.friman@kau.se, tel: 054-700 11 68, eller mobil 073-4606554.

Läs hela beslutet på uka.se

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.