2024-04-04 06:33Pressmeddelande

Två nya hedersdoktorer vid Karlstads universitet 2024

Karlstads universitet logotyp med textKarlstads universitet logotyp med text

Karlstads universitet har utsett två nya hedersdoktorer som har sin hemvist inom vattenkraftens miljöfrågor och psykologi. De kommer att få ta emot sin utmärkelse under Akademisk högtid 2024 som i år firas den 18 oktober. 

Fakulteten hälsa, natur- och teknikvetenskap utser Johan Tielman till filosofie hedersdoktor 2024. Johan Tielman, har studerat ekonomi vid Högskolan i Halmstad, fiskevård vid Göteborgs universitet och limnologi vid Lunds universitet. Han har varit verksam som miljöexpert hos Sydkraft, E.ON, Fortum och arbetar idag på Uniper, Sydkraft Hydropower. Han har en ledande och avgörande position inom arbetet med vattenkraftens miljöfrågor nationellt och har varit en positiv kraft inom området under mer än 30 år. Han har också haft en avgörande betydelse för utvecklingen av forskargruppen Naturresurs rinnande vatten (NRRV) vid Karlstads universitet.

– Genom att kombinera den erfarenhet och kunskap som vi som bolag har om våra anläggningar med den innovativa forskarmiljö som finns på Karlstads universitet har vi kunnat ligga i framkant och utvecklat metoder och verktyg till nytta för hela vattenkraftbranschen. Att få veta att jag blivit utnämnd till hedersdoktor vid Karlstad universitet kom för mig som en stor överraskning men gjorde mig självklart både glad och hedrad.

Stor insats för våldsutsatta föräldrar och barn i Sverige

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap utser Renee McDonald till filosofie hedersdoktor 2024. Renee McDonald, professor i psykologi vid Southern Methodist University, Dallas, USA, har engagerat sig för att bygga kunskap om våld i nära relationer och utveckla insatser för utsatta barn och vuxna. Hon har haft ett nära samarbete med Kerstin Almqvist, professor i psykologi vid Karlstads universitet, sen 2012 i samband med Socialstyrelsens uppdrag att utvärdera evidensbaserade metoder för våldsutsatta föräldrar och barn. Renee McDonald har också medverkat och gett stöd till utbildningar vid Karlstads universitet. Hon har på det sättet haft stor betydelse, inte bara akademiskt, utan även för många våldsutsatta föräldrar och barn i Sverige.

– Jag är oerhört hedrad att ta emot en hedersdoktorat från Karlstads universitet, säger Renee McDonald. När professor Kjerstin Almqvist närmade sig vårt forskningsteam 2011 för att samarbeta och samtidigt ta vårt evidensbaserade kliniska program för barn som hade upplevt familjevåld till Sverige, kunde jag aldrig föreställa mig att vårt arbete tillsammans skulle fortsätta långt, långt bortom det initiala projektet. Jag hade heller aldrig föreställt mig att genom detta arbete skulle jag bilda relationer inte bara med teamet som ledde projektet vid Karlstads universitet, utan också med rådgivare vid socialtjänsten över hela Sverige som arbetar för barns bästa.

 

Kontakt:

Johan Tielman, hedersdoktor vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, Karlstads universitet, Miljöchef/Environmental Manager, Uniper, 0705-73 44 14, johan.tielman@swe.uniper.energy

Renee McDonald, professor i psykologi vid Southern Methodist University, Dallas, USA, +1 214-768-1128,rmcdonal@mail.smu.edu

 


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda.


Kontaktpersoner

Press contact