2016-05-02 11:58Pressmeddelande

Tre nya hedersdoktorer vid Karlstads universitet

null

Karlstads universitet har utsett tre nya hedersdoktorer. De är verksamma inom genusvetenskap, klimat och säkerhet samt fysik och kommer att få sin utmärkelse vid Akademisk högtid som firas den 21 oktober

Nina Lykke, professor emerita inom genusvetenskap vid tema genus, Linköpings universitet
Nina Lykke har varit mycket betydelsefull för utvecklingen av den svenska genusforskningen. Nina Lykke är en central person för ämnet Genusvetenskap vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Karlstads universitet. Hennes böcker och artiklar utgör en betydelsefull del i undervisningen inom genusvetenskap och sociologi. Samarbetet med Nina Lykke har inneburit att Centrum för genusvetenskap, CGF, vid Karlstads universitet har utvecklats mot ett internationellt, nationellt och regionalt centrum inom genusforskning.

Margareta Wahlström, svensk tjänsteman inom FN
Margareta Wahlström har en mycket bred erfarenhet av internationellt arbete med katastrofriskreducering, både vad gäller att identifiera hot och risker samt att förebygga och hantera dem. Detta inkluderar även frågor om klimatförändringar och samhällets insatser för anpassning till ett förändrat klimat. Områden som hon arbetat med i tunga positioner inom, Svenska Röda Korset, Red Cross and Red Crescent, IFRC i Genève och FN. Margareta Wahlströms profil ligger därmed mycket nära den verksamhet som bedrivs vid Karlstads universitet och CCS, Centrum för klimat och säkerhet som hon också varit ett stort stöd för i samarbete med The United Nations Office for Disaster Risk Reduction, UNISDR och med MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Per-Olof Nilsson, professor i fysik, Chalmers
Per-Olof Nilsson har en unik förmåga att kombinera en vetenskaplig skärpa med en djup insikt om vad som didaktiskt krävs for ett djupt och varaktigt lärande. Per-Olof Nilsson har ägnat en stor del av sin tid med att sprida entusiasm och nyfikenhetens glöd kring naturvetenskapernas fenomen och teknikens maskiner. Inte minst på Karlstads universitet där oräkneliga barn och ungdomar med nyfikna ögon följt hans förevisningar. Hans gärning är en inspirationskälla för Karlstads universitets arbete med Barnens universitet och andra delar av den framgångsrika Teknikerjakten.

Sammanlagt fyra hedersdoktorer 2016
Tidigare i år har Karlstads universitet har utsett Pema Dorjee, engagerad föreläsare inom religionshistoria, till hedersdoktor. Han har haft ett mångårigt nära samarbete med så väl lärare som studenter vid Karlstads universitet, både i Karlstad och i Dharamsala, Indien, där universitetet har ett studiecenter.

Samtliga hedersdoktorer kommer att få sin utmärkelse vid Akademisk högtid som firas den 21 oktober.

För mer information om Nina Lykke kontakta:
Patrik Larsson, dekan vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 070-589 78 97.

För mer information om Margareta Wahlström och Per-Olof Nilsson:
Björn Arvidsson, dekan vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 054-700 20 15.

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.