2015-05-05 08:53Pressmeddelande

Tonsättaren Sven-David Sandström hedersdoktor vid Karlstads universitet

null

Den svenske tonsättaren och professorn Sven-David Sandström har utsetts till hedersdoktor vid Karlstads universitet. Sandström hör till vår samtids världsledande kompositörer. Han har skapat närmare 500 kompositioner och haft en stark påverkan på svensk nutida musik. Mellan åren 1993 och 1997 undervisade han i komposition vid Musikhögskolan Ingesund.

Sven-David Sandström har varit professor i komposition vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, konstnärlig ledare och lärare vid Gotlands tonsättarskola och professor vid Indiana University i Bloomington, USA.

Internationellt välkänd tonsättare
Hans internationella genombrott kom i början av 1970-talet med orkesterverket ”Through and through” och ledde till beställningar av bland andra BBC för deras symfoniorkester. Sandströms viktiga och kontroversiella Requiem: "De ur alla minnen fallna" uruppfördes 1982, då det pågick ett paradigmskifte i det svenska musiklivet. Sandström började skriva i en mer intuitiv och utåtriktad nyromantisk stil. Under 1990-talet komponerade Sandström bland annat den omfångsrika High Mass (1994) för solister, kör och orkester. Sandström har komponerat tre stora operor: Staden, Jeppe – den grymma komedin samt Batseba. Under 2008 till 2011 deltog han i ett projekt inom Svenska Kyrkan, som resulterade i över 70 verk för kyrkoårets samtliga högtider.

Bidragit till Musikhögskolan Ingesund
Nyare sakrala Bach-inspirerade verk är Juloratorium och Magnificat. I februari 2014 uruppfördes Sandströms Matteuspassionen i Berlin och ska även framföras 2016 i Seattle. För närvarande arbetar han med Johannespassionen, som kommer att uruppföras nästa år vid Bach-festivalen i

Tübingen.

- Sven-David Sandström har gett avtryck på en hel generation kompositörer och har starkt bidragit till den kreativa miljö som än idag präglar Musikhögskolan Ingesund. Vi är glada och hedrade över att han tackat ja till utnämnandet som hedersdoktor vid Karlstads universitet, säger prefekt Carina Hauge-Rouass.

Sven-David Sandström är uppvuxen i Borensberg i Östergötland, men är numera bosatt i USA. Han tar emot sin doktorshatt den 18 september när Akademisk högtid firas på Karlstads universitet.

För mer information kontakta: Prefekt Carina Hauge-Rouass, tfn 070-191 36 83

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.