2019-10-31 08:48Pressmeddelande

Tjänsteinnovation i samverkan med externa uppdragsgivare

null

Den 1 november presenterar en grupp civilingenjörsstudenter sina arbeten i kursen User innovation, en kurs som handlar om att förstå vad tjänstedesign går ut på. I år har studenterna fått utveckla och förändra en vara eller tjänst åt externa uppdragsgivare.

- Kursen handlar om att förstå vad tjänstedesign går ut på och hur användare involveras i arbetet med att utveckla och förändra en vara eller tjänst, säger Lennart Wihk, universitetslärare i maskin- och materialteknik på Karlstads universitet. Vi ger kursen i samverkan med CTF, Centrum för tjänsteforskning.

Det är en kurs som pågår i nästan fyra månader där teori levereras av sju olika föreläsare, alla experter inom sina områden. Kursens stora del är där teorin ska tillämpas i skarpa case, och på fredag den 1 november presenterar studenterna sina arbeten.

Externa uppdragsgivare
- Årets uppdragsgivare är alla externa och har gett oss förtroendet att ta reda på underlag som de behöver för sitt framtida arbete, säger Lennart Wihk. I år har vi fyra grupper som jobbar med tre spännande projekt.

Experio Lab, utformar vårdtjänster tillsammans med medarbetare i vården, patienter och närstående. Två av studentgrupperna tittar på tonårspojkar och de möjligheter de har att diskutera sex och samlevnadsfrågor

BillerudKorsnäs – Förpackningar med stort miljötänk genom hela förpackningens livscykel. Studenterna ska ta reda på hur användare tänker och vilka krav kunderna har på tjänster och produkter.

Ryska Posten, ett stockholmsföretag inom budbranschen som startade för dryga 15 år sedan.
Uppgiften är att se hur man kan säkerställa att order/beställningar kan tolkas rätt för att vinna tid.

Slutpresentationerna sker den 1 november i sal 12A 131/132 med start klockan 8.30.
Kursen läses i år av 16 studenter, varav en är tysk gäststudent. Studenterna går olika civilingenjörsprogram och är inne på sitt femte år.

För mera information kontakta Lennart Wihk på tel 0706 280 499 eller lennart.wihk@kau.se

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.