2022-11-21 09:49Pressmeddelande

Tips till hur du värjer dig mot hög konsumtion och matsvinn

Black Friday posterBlack Friday poster

Undrar du hur pengarna ska räcka till nästa lön redan i mellandagarna? Ångrar du redan den där elektronikprylen som verkade så nödvändig under Black Friday? Är du trött på hur traditioner kring jul genererar matsvinn? 

- Ett bra första steg är att slopa konsumtion som egentligen inte ger så mycket välbefinnande, säger Fredrik Wikström vid Karlstads universitet.

På Karlstads universitet bedrivs forskning som kan vara till hjälp när sådana här saker helt enkelt känns för övermäktiga. Fredrik Wikström, professor i miljö- och energisystem, och Charlotte Bäccman, lektor i psykologi, båda vid Centrum för tjänsteforskning (CTF) är helt överens om att det finns sätt att spara både pengar, miljö och samvete på - sätt att arbeta emot alla konsumtionsbudskap som väller fram inför Black Friday och jul. 

- Den sämsta konsumtion vi sysslar med är när vi handlar saker som används lite eller inte alls, säger Fredrik Wikström. Det belastar både vår miljö och plånbok utan att vi upplever vare sig någon större nytta eller lycka. Mat som slängs ger negativa effekter på miljö och plånbok helt i onödan. 

- Mycket svinn uppstår på grund av gamla vanor och en önskan om att det ska vara generöst, säger Fredrik Wikström. När man blir medveten om vad som slängs och varför är det lättare att fundera ut strategier för att minska matsvinnet. Det är viktigt att strategierna passar en själv. En del trivs bäst med att planera noggrant. Andra köper produkter med kort datum och improviserar utifrån vad som finns att tillgå. 

Charlotte Bäccman tipsar om att ha en tydlig struktur eller plan för att ta sig igenom storhelgerna. 

– Gör en lista över sånt du behöver och måste handla. Det gör det enklare att hålla fokus och hjälper vår förmåga att hålla oss inom ramen för vårt planerade beteende och hålla rätt kurs i det köplandskap vi befinner oss i. Listan kan också ses som en motivator.

Charlotte Bäccman vill speciellt lyfta resonemanget kring ekonomi kontra miljö. Det är två faktorer som inte alltid går hand i hand, men det går att få dem båda att stråla samman.

- Höjda priser och sämre ekonomi gör att vi tvingas blir mer återhållsamma när vi handlar. Ett ökat miljötänk gör också att vi kan se det i ett större perspektiv. Det är inte bara bra för plånboken utan också för miljön och framtiden.

En annan aspekt av begränsad ekonomi är att det ökar risken för att köpa på avbetalning och kredit vilket i förlängningen ger en ännu sämre ekonomi.

- Förmågan att tänka långsiktigt och rationellt minskar om man har en dålig ekonomi. Det är därför extremt viktigt att vi lyfter hur det ekonomiska perspektivet påverkar vår konsumtion, säger Charlotte Bäccman.

Mer information på KAU.se

Kontakt

Fredrik Wikström
fredrik.wikstrom@kau.se

Charlotte Bäccman
charlotte.baccman@kau.se

 


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda.


Kontaktpersoner

Kommunikatör
Jonathan Strandlund