2020-01-10 08:14Pressmeddelande

Teknikåttan fortsätter inspirera till teknik och naturvetenskap

null

Teknikåttan i Karlstad har fått en investering i sin regionala satsning på regionens åttondeklasser på 930 000 kr i tre år; 2020-2022 från Ljungbergsfonden.

-Vi är väldigt glada och tacksamma över att Ljungbergsfonden ger oss möjlighet att satsa mer på våra skolors medverkan i Teknikåttan, säger Inger Bran, projektledare vid Karlstads universitet för Teknikåttan Region Karlstad.

Syftet med tävlingen är att väcka och stärka elevers intresse för dessa ämnen genom vardagsnära teknik och praktiska problemlösningar.

-Vi kommer nu att kunna ge fler elever möjlighet att delta i våra aktiviteter och hitta vägar till fortsatta studier inom teknik- och naturämnena, säger Inger Bran.

Teknikåttan är en rikstäckande frågetävling i naturvetenskap, matematik och teknik för elever i årskurs åtta. Den årliga tävlingen är indelad i tolv regioner, där en högskola eller ett universitet i varje region ansvarar för tävlingarna och för kontakterna med hela landets åttondeklassare och deras lärare.

Teknikåttans syfte är att stimulera elevernas fantasi, kreativitet och uppfinnarförmåga, men också att ge stöd och inspiration till lärare som undervisar i teknik, matematik och i de naturvetenskapliga ämnena.

Stiftelsen Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond är en av Sveriges största privata fonder för utbildningsprojekt.

Kontaktperson
Inger Bran, projektledare
Telefon: 054-700 19 70
E-post: inger.bran@kau.se

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.