2022-09-14 05:30Pressmeddelande

Teamarbete – viktigt för patientsäkerheten under förlossning

Annika SkooghAnnika Skoogh

För att uppnå en säker vård är det viktigt att personalen lyssnar till den födande kvinnan och lär av kritiska händelser. Det framkommer i ny forskning vid Karlstads universitet.

Annika Skoogh arbetar som barnmorska på förlossningen och parallellt som verksamhetsutvecklare inom Kvinnosjukvården på Centralsjukhuset i Karlstad. Annika har nyligen disputerat inom ämnet Omvårdnad, med fokus på patientsäkerhet i förlossningsvården.

- Blåsöverfyllnad är den skada som är lättast att förebygga, men kräver ett förbättrat teamarbete och en systemsyn i förbättringsarbetet, säger Annika Skoogh.

Fokus för Annika Skooghs forskning är skador och vårdpersonals uppfattningar av patientsäkerhet, patientsäkerhetskultur och teamarbete. Patientsäkerhet prioriteras högt både nationellt och internationellt och förlossningsvård i höginkomstländer är oftast säker.

- Det fanns dock mindre forskning om kvinnans säkerhet än barnens. Det gjorde mig intresserad av att studera mer om kvinnors utfall.

Det resulterade i journalgranskning av skador hos kvinnor med planerad vaginal förlossning och intervjuer med barnmorskor, läkare och undersköterskor om hur patientsäkerhet uppfattas.

- För att uppnå en säker vård för kvinnan är det avgörande att personalen tillhandahåller stödjande omvårdnad och lyssnar till den födande kvinnan. Att de följer förlossningens skeden, undviker onödiga interventioner, använder varandras kompetens, strävar efter öppenhet och en tillåtande atmosfär, stödjer nya kollegor, har en rimlig arbetsbelastning och lär från kritiska händelser, säger Annika Skoogh.

Patientsäkerhetskultur och teamarbete

Då teamarbetet kom i fokus under avhandlingsarbetet, översattes och testades ett amerikanskt frågeformulär med fokus på teamarbete. Det användes tillsammans med ett frågeformulär om patientsäkerhetskultur till personal på tre förlossningsavdelningar. En övergripande positiv bild av patientsäkerhetskultur och teamarbete framkom, men skillnader kunde identifieras mellan förlossningsavdelningar och professioner. Annika vill nu sprida sina resultat vidare.

- Det som är framför mig nu är att bidra till utvecklingen på Kvinnosjukvården. Där vill jag kommunicera patientsäkerhet i ett vidare systemperspektiv och mer specifikt medverka till att förebygga blåsöverfyllnad. Resultatet i min avhandling indikerade att teamarbete är relaterat till patientsäkerhet.

Här kan du läsa avhandlingen "Patient safety in intrapartum care: Adverse events and healthcare professionals’ perceptions of patient safety, patient safety culture and teamwork".

Kontaktperson:

Annika Skoogh, doktorand inom Omvårdnad och barnmorska.
Mobil: 070-633 42 77

 Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.


Kontaktpersoner

Åsa Bongnell-Höjer
Kommunikatör
Åsa Bongnell-Höjer