2024-02-07 15:08Pressmeddelande

Sveriges nya cybercampus invigt

Karlstads universitets logotyp - en solKarlstads universitets logotyp

Behovet av ökad cybersäkerhet växer dag för dag. Regeringen satsar nu drygt 100 miljoner kronor de kommande åren på Cybercampus Sverige som idag invigts på KTH. Syftet med satsningen är att stärka både kompetensförsörjning och forskning inom cybersäkerhet. Vid invigningen deltog utbildningsministern Mats Persson och ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin. 

Simone Fischer-Hübner, professor i datavetenskap vid Karlstads universitet, sitter i planerings- och projektgruppen för Cybercampus och har en aktiv roll i det nya svenska cybersäkerhetslandskapet:

–  Efter ett långt förberedande arbete är vi glada att Cybercampus nu officiellt kan komma igång med sitt arbete. Enligt våra planer ska jag i framtiden hjälpa till att etablera Cybercampus Sweden PhD Graduate School. Detta kommer att vara en viktig men också utmanande uppgift och jag ser fram emot att bidra i det avseendet, säger hon.

Cybercampus Sverige är en nationell satsning och ett samarbete mellan universitet, yrkeshögskolor, institut, myndigheter och företag över hela Sverige. Cybercampus Sverige syftar till att möjliggöra banbrytande och lättrörlig forskning, innovation och utbildning för cybersäkerhet och försvar, bortom det som är möjligt för enskilda organisationer att åstadkomma. Satsningen ska möta behov som inte adresseras av någon av de andra aktörerna på cybersäkerhetsområdet, och resultaten ska stärka så väl samhällets motståndskraft som Sveriges konkurrenskraft.   

David Olgart på KTH är föreståndare vid Cybercampus Sverige. Han berättar att nu när Cybercampus är invigt har Sverige fått samma förutsättningar som länder som Schweiz, Tyskland och Frankrike har sedan tidigare. Nationer med samma behov av kompetensförsörjning, forskning och innovation på cybersäkerhetsområdet.

– Nu kan vi nyttiggöra resultaten från planeringsprojektet som varit avgörande för att omhänderta alla kloka synpunkter som förts fram i workshopar och möten med intressenter från hela Sverige, säger David Olgart.

Direkt från start påbörjas personalrekrytering för att etablera Cybercampus Sveriges nationella utbildnings- och forskningsmiljö. Arbetet med att detaljera färdplanen framåt, till exempel genom workshopar om utbildning och gemensam forskning, fortskrider också. 

Vad händer på längre sikt? 

– Det försämrande omvärldsläget och den senaste tidens cybersäkerhetsincidenter visar vikten av att ha en mötesplats för att ta tillvara expertråd och diskutera de komplexa utmaningarna vi står inför. Det är nödvändigt för att bidra till ett motståndskraftigt och cybersäkert digitaliserat Sverige. Därför är det viktigt att etablera partnerskap som säkerställer tillgång till tvärvetenskapliga kompetenser och resurser från hela Sverige, säger David Olgart.

Idén om ett cybercampus har funnits under några år och initiativet kom ursprungligen från KTH, forskningsinstitutet RISE och Försvarsmakten. 2022 etablerades ett Cybercampus Sverige planeringsprojekt med Karlstads universitet, MSB, Ericsson och Saab som ytterligare cybersäkerhetsaktörer. 

Faktaruta: Cybercampus Sverige

  • Cybercampus Sverige ska stärka Sveriges cybersäkerhet och motståndskraften i det alltmer digitaliserade och uppkopplade samhället. 
  • Regeringen satsar drygt 100 miljoner kronor på utveckling av projektet de närmaste åren.
  • Akademin och organisationer från de offentliga och privata sektorerna ska samverka och skapa utväxling av regeringens satsning genom banbrytande och gemensam forskning, innovation och lättrörlig utbildning.
  • Cybercampus Sverige finansieras även med bidrag från Vinnova via Teknikföretagensprogram Avancerad digitalisering.
  • Planeringsarbetet för Cybercampus Sverige har letts av KTH, RISE, Försvarsmakten, Karlstads universitet, Saab, Ericsson och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Fler än 150 personer från lärosäten, företag och myndigheter från hela Sverige deltog i planeringsarbetet.

Från Karlstads universitet deltog biträdande lekor i datavetenskap Leonardo Iwaya, professor i datavetenskap Simone Fischer-Hübner, prefekt Stefan Alfredsson, rektor Jerker Moodysson, dekan Stefan Lindskog och docent i datavetenskap Leonardo Martucci.

Från Karlstads universitet deltog biträdande lekor i datavetenskap Leonardo Iwaya, professor i datavetenskap Simone Fischer-Hübner, prefekt Stefan Alfredsson, rektor Jerker Moodysson, dekan Stefan Lindskog och docent i datavetenskap Leonardo Martucci.

Invigde gjorde föreståndare för Cybercampus Sverige David Olgart, ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin, utbildningsminister Mats Persson och Anders Söderholm rektor vid KTH.

Invigde gjorde föreståndare för Cybercampus Sverige David Olgart, minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin, utbildningsminister Mats Persson och Anders Söderholm rektor vid KTH.

 

Kontakt:
Simone Fischer-Hübner, Karlstads universitet
Telefon: 076-114 21 84


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda.


Kontaktpersoner

Press contact