2020-08-05 09:46Pressmeddelande

Svenskt-norskt projekt om skogens värden avslutas med konferens och antologi

null

I projektet Ingoskog – Innovation för grön omställning i skogen, har svenska och norska forskare och praktiker samarbetet för att hitta metoder och arbetssätt för att öka innovationskraft och forskning hos högskolor, klusterorganisationer, företag, organisationer och civilsamhälle i det område som brukar kallas Inre Skandinavien. Nu avslutas projektet med en digital konferens samt utgivningen av antologin ”Skogen som resurs i en gränsregion”.

Grön omställning innebär en förändring mot ett fossilfritt samhälle med förnybara material, till exempel biomassa, som bas i en cirkulär bioekonomi med både gamla och nya produkter, energi och drivmedel. Skogen är även en resurs inom besöksnäring och för människors välbefinnande och hälsa. Genom grön omställning med skogen som resurs, kan människors möjligheter till försörjning stärkas och regionens attraktivitet öka. Projektet Ingoskog avslutas i augusti med en konferens och en antologi.

Bok: Skogen som resurs i en gränsregion

I antologin finns bidrag från svensk och norsk sida, till exempel om affärsmodeller för hållbar besöksnäring, värdeskapande naturturism, metoder för att synliggöra fler värden som skogen rymmer och hur ekonomi och ekologisk hållbarhet i skogen kan balanseras.

Boken finns som pdf på ingoskog.org

Konferens: Skogens värden- innovation för grön omställning i skogen

Projektets slutkonferens blir digital och äger rum den 19 augusti kl. 13-15 via Zoom. Föreläsare är: Morten Clemetsen, professor vid NBMU, Norges miljö-och biovetenskapliga universitet och Susanna Heldt Cassel, professor ved Centrum för besöksnäringsforskning, Högskolan Dalarna. Det blir även en paneldiskussion om olika perspektiv av skogens värden.

Anmälan till konferensen är öppen till och med 14 augusti. Läs mer på https://ingoskog.org/kalendarium/konferens-skogens-varden/

För mer information kontakta:
Margareta Dahlström

Projektledare
Karlstads universitet
Telefon: 054-700 26 16 eller 070-996 36 23
margareta.dahlstrom@kau.se

Marius Kjønsberg
Høgskolen i Innlandet
Telefon: +47 62 54 16 19 /+47 909 19 903
marius.kjonsberg@inn.no

https://ingoskog.org/

Projektet finansieras av EU genom Interreg Sverige-Norge.

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.