2023-06-01 11:30Pressmeddelande

Svenskarna upplever minskad innovationsförmåga efter pandemin enligt Svenskt innovationsindex

Woman online shopping on smart phone fashion clothes at home

Innovationsförmågan har minskat enligt den senaste mätningen av Svenskt innovationsindex där Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet låtit tusentals kunder ranka innovationsgraden hos svenska företag, organisationer och myndigheter. Ikea anses som Sveriges mest innovativa företag, men Lyko är bäst på digitalisering vilket är en viktig faktor för upplevd innovationsförmåga.

Detta är fjärde gången som Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet presenterar Svenskt innovationsindex för att visa innovationskraften hos företag, organisationer och myndigheter ur ett kundperspektiv.

– Vi ser nu att innovationsförmågan generellt har minskat något jämfört med tidigare mätningar, vilket kan vara en effekt av samhällsläget de senaste åren, säger Per Kristensson, professor i konsumentpsykologi och innovation och föreståndare vid CTF. Pandemin tvingade många verksamheter att innovera och snabbt ställa om utifrån kundernas nya behov och beteenden, men nu när kunderna vant sig upplevs de inte längre som lika innovativa. Många verksamheter repar sig fortfarande efter pandemin samtidigt som de står inför nya utmaningar på grund av det ekonomiska läget, vilket gör att innovation kanske inte prioriterats.

Ikea behåller sin topplacering och titeln som Sveriges mest innovativa företag, tätt följt av Spotify, Bahnhof, Omni och Netflix. Samtliga upplevs dock som mindre innovativa jämfört med tidigare års mätningar.

– Några som går emot denna trend och som upplevs som mer innovativa är Swebus, Mediamarkt och Carlings, säger Per Kristensson. De gör återkommande förändringar i antingen erbjudandet, leveransen, kundmötet eller omgivningen som kunder uppskattar.

Företag som erbjuder strömningstjänster, exempelvis Spotify, Viaplay och Bahnhof, upplevs mest innovativa och hör till den bransch som tappat minst i innovationsförmåga.

Digitalisering en viktig faktor för upplevd innovationsförmågan

– Vår bedömning utifrån den data vi har samlat in är att digitalisering och digital förnyelse spelar stor roll för kunder, säger Lars Witell, professor i företagsekonomi vid CTF. Organisationer som digitaliserar delar av sin verksamhet upplevs som mer innovativa. Digitaliseringen gör så att kunder upplever ökad kontroll över tjänsteleveransen på ett sätt som upplevs tryggt och smidigt av kunderna.

Lyko är det företag som lyckats bäst kopplat till digitalisering sett över alla branscher.

– Lyko har lyckats väl med att integrera den fysiska och digitala upplevelsen i butik på ett sätt som förstärker kundupplevelsen – och det uppskattas av kunderna, säger Lars Witell.

Lyko är också bland topp tio över de företag som ökat sin innovationsförmåga mest under året.

– Vi är fantastiskt glada för den fina utmärkelsen! Säger Rickard Lyko, grundare och vd Lyko. Vi har byggt en kultur med tankesättet att alltid leta möjligheter till förbättring, organisationen är förberedd på och uppmuntras att våga testa nya lösningar. Förbättringarna som blir bestående är de som lyfter kundupplevelsen och minskar friktionen oavsett hur kunderna vill möta oss. De mest lönsamma innovationerna har varit när vi gjort det med hjälp av teknologi, skala och människor.

Innovation ur kundens perspektiv

- Syftet med Svenskt innovationsindex är att visa på vikten av att utgå från användaren för att lyckas med innovation, säger Per Kristensson. Under pandemin såg vi hur innovativare företag var starkare och mer benägna att ställa om och anpassa sig utifrån nya behov och genom åren har våra mätningar visat hur innovativa företag får mer lojala kunder.

Svenskt innovationsindex 2022 baseras på svar från 15 000 kunder som rankat 75 företag och organisationer inom 10 branscher utifrån deras innovationsförmåga och hur attraktiva dessa innovationer upplevs. Kunderna har värderat erbjudande, leverans, bemötande och interaktioner. Mätningen gjordes under hösten 2022 och resultatet presenterades på Tjänsteinnovationsdagen 2023 den 1 juni.

Läs mer om Svenskt innovationsindex

Kontakt
Per Kristensson, professor och föreståndare vid CTF, per.kristensson@kau.se, 070-974 08 60
Lars Witell, professor vid CTF, lars.witell@kau.se, 073-620 95 16Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda.


Kontaktpersoner

Kommunikatör
Linda Fridberg
Kommunikatör för Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap