2015-03-17 08:00Pressmeddelande

Svensk utbildningssatsning i Afghanistan

null

Nu startar Karlstads universitet ett nytt utbildningsprojekt för lärarutbildare i Afghanistan. Fokus ligger på att implementera undervisningsteorier i praktiken. En del av utbildningen kommer att vara nätbaserad, men lärare från universitetet kommer även att finnas på plats vid National Academy of the Teacher Education Department i Kabul.

Havererat skolsystem har lett till ett enormt utbildningsbehov
För Nina Christenson, universitetsadjunkt i geografi vid Karlstads universitet, blir det den tredje resan till Kabul.

- Det är en förmån att få göra något så viktigt och meningsfullt.
Afghanistan har varit i krig i över 30 år och har i stort sett varit isolerat från all pedagogisk utveckling. Behovet av utbildning är enormt och lärarnas kunskaper om undervisning är begränsade. Vissa menar att utbildning är farligt och som lärare lever man ett riskfyllt liv. Mot den bakgrunden är det kanske inte konstigt att skolsystemet havererat och att behovet av utbildning är enormt.

Fakta om utbildningsprojektet
Karlstads universitet har mellan åren 2011 och 2014 utbildat cirka 70 afghanska lärarutbildare i det unika utbildningsprojektet The Teacher Educators Master Program, TEMP. Projektet var en uppdragsutbildning i samarbete med Utbildningsministeriet i Afghanistan samt Svenska Afghanistankommittén och finansierades av Sida.

Utbildningen innehöll bland annat studier om forskning och utveckling inom utbildningsområdet. Satsningen blev mycket lyckad och uppskattad, inte bara av studenterna själva, utan också av deras arbetsgivare. Idag har de flesta avancerade arbeten och jobbar med att utveckla lärarutbildningen i Afghanistan. Projektet har tillfört mycket positivt även för Karlstads universitet och dess personal. Men ett projekt av den här karaktären kräver många överväganden för att hamna rätt med tanke på aktörernas olika kulturer och uppdrag.

Efterfrågad vidareutbildning
Efter önskemål från de tidigare afghanska studenterna och deras arbetsgivare blir det nu en vidareutbildning i ämnesdidaktik. Kurserna omfattar 15 högskolepoäng och ges under cirka 30 veckor. Syftet med utbildningen är att omsätta den teoretiska kunskapen till praktik. 64 studenter är antagna, cirka tio procent av dessa är kvinnor.

Studenterna är inskrivna vid Karlstads universitet, men utbildningen äger rum vid National Academy of the Teacher Education Department i Kabul. Utbildningsprojektet är en fortsättning på satsningen TEMP och precis som tidigare ett samarbete mellan utbildningsministeriet i Afghanistan, Svenska Afghanistankommittén och Karlstads universitet. Projektet är fortfarande en uppdragsutbildning som finansieras av Sida.

Högt säkerhetstänk
Sju lärare från Karlstads universitet reser till Kabul under utbildningsperioden. Säkerhetstänket är högt. Karlstads universitet har regelbundna kontakter med Svenska Afghanistankommitten om aktuellt läge och de svenska lärarna både bor och transporteras med hög säkerhet.

Mer information
För mer information kontakta Inga-Lill Fjällsby, projektledare samt utbildningssamordnare, lärarutbildningen vid Karlstads universitet, telefon 070-3134437, eller Nina Christenson, universitetsadjunkt i geografi vid Karlstads universitet, som nästa vecka för tredje gången reser till Kabul för att undervisa, telefon 070-3974328.

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.