2015-03-30 08:00Pressmeddelande

Sven N. Stenbäcks stipendium till musiklärarstudenten Björn Guo

null

Björn Guo, musiklärarprogrammet vid Musikhögskolan Ingesund, tilldelas 2015 års Sven N. Stenbäcks stipendium för att finansiera fortsatta studier.

Björn Guo läser sista terminen på musiklärarprogrammet och blir till sommaren färdig fiol- och elgitarrpedagog. Målet med studierna är att fördjupa sig i violaspel och fiolspel, och han har därför sökt till musikerprogrammen på Norges Musikhögskola, NMH, i Oslo, Grieg Akkademin i Bergen och Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet i Trondheim.

Han har kommit in på de två sistnämnda och har en reservplats på NMH, där han helst vill komma in. Hans stipendium är på cirka 210 000 kronor, vilket kommer att bidra till boende- och levnadskostnader under studietiden i Norge. Han har redan sparat ihop en grundplåt på 50 000 kronor, vilket också vägde in i valet.

- Det här stipendiet kommer att underlätta väldigt mycket för mig, och jag är väldigt glad och tacksam för att jag har fått det, säger Björn Guo. I och med att jag har pluggat sex år, är det slut på möjligheten att få CSN-stöd. Det betyder att jag skulle ha fått jobba ganska mycket för att kunna bo och plugga i Norge – och jobbet skulle ta mycket fokus från det jag är där för att göra, nämligen att ta in ny kunskap.

Nya konstnärliga höjder
Programkommittén bestod av rektor Åsa Bergenheim, dekan Björn Arvidsson, dekan Patrik Larsson, dekan Björn Åstrand och stipendiets instiftare Sven N. Stenbäck.

- Det var en ren fröjd att få välja ut en så dedikerad student som Björn Guo, säger Åsa Bergenheim. Jag får ofta tillfälle att uttrycka hur stolt jag är över våra studenter, och nu säger jag det igen. Sven N. Stenbäcks stipendium är exceptionellt svårt att få, och går till våra absoluta toppstudenter. Jag är övertygad om att vi har hittat rätt mottagare, och är glad att vi kan bidra till att lyfta hans spelande till nya konstnärliga höjder.

I vanliga fall går hela stipendiesumman, 500 000 kronor, till studenter. I år går överskottet som inte betalas ut som stipendium till finansieringen av musikhögskolans nya konsertflygel.

Björn Guo vill rikta ett särskilt tack till Musikhögskolan Ingesund och sina lärare där, som har öppnat upp sinnena och gett honom en bättre syn på musiken.

Sven N. Stenbäcks stipendium
Värmlandsbördige Sven N. Stenbäck, numera bosatt i Monaco, har donerat en halv miljon kronor till Karlstads universitet för att stötta meriterade studenter. Stipendierna kunde sökas av studenter på grundnivå och avancerad nivå, som var inskrivna vid Karlstads universitet och hade svenskt medborgarskap. De sökande skulle kunna uppvisa mycket goda studieresultat tillsammans med rekommendationer från lärare eller handledare.

- Värmland har en fin kultur, men det är en utmaning att hålla den levande, säger Sven N. Stenbäck. Jag vill bidra till ökad kunskap och vad kan väl då vara bättre än att stötta en ambitiös student som vill vidareutveckla kulturlivet?

Kontakt
Björn Guo nås på bjornguo@gmail.com eller 073-669 81 28.
För mer information om Sven N. Stenbäcks stipendium, kontakta rektor Åsa Bergenheim telefon 070-258 88 29.

Musikhögskolan Ingesund är en nordisk musikhögskola och en del av Karlstads universitet. Där utbildas musiklärare för högstadiet, gymnasiet och för musik- och kulturskolan. Musikhögskolan erbjuder också ett stort antal fristående kurser inom musik, musikproduktion och ljudsättning.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.