2023-03-29 06:05Pressmeddelande

Studie visar att klimatvandringar kan väcka krismedvetenhet

Klimatvandring i FalsterboKlimatvandring i Falsterbo

Forskare vid Centrum för forskning om samhällsrisker, CSR, vid Karlstads universitet har genomfört en studie om mobilappguidade klimatvandringar som ett sätt att förmedla kunskap om klimatförändringar och dess effekter.

Studien, som gjordes på uppdrag av SMHI och är en del av de särskilda medel som SMHI har för att bidra till klimatanpassningsarbete, undersökte hur människor upplever klimatförändringar utifrån en berättelse och om denna berättelse kan ge oss insikter om hur vi kan anpassa oss till klimatförändringar.  Klimatvandringar har introducerats i Simrishamn och Falsterbo, där vandrare rör sig från plats till plats medan de lyssnar på en berättelse via mobilappen.

- Klimatvandringar är än så länge relativt ovanliga som kommunikationsform. Det gör denna studie så intressant då den använder berättande som sätt att förmedla kunskap om klimatförändringar, säger Jenny Friedl, forskarassistent på CSR och beteendevetare i psykologi. Hittills har vi presenterat kunskap kunskap i form av vetenskapliga publikationer och liknande för att uppmuntra människor att anpassa sig till klimatförändringarna och dess konsekvenser. Men flera forskningsresultat tyder att faktainformation leder till ökad kunskap, men inte nödvändigtvis till en beteendeförändring. 

Klimatvandringar är en stark upplevelse

Respondenterna i intervjustudien upplevde klimatvandringen som en stark upplevelse och att de fick en tydlig bild av vad som kan hända genom att vara på plats där en klimatförändring och dess effekter på människor och lokalsamhället skildras i berättelsen.

Det finns dock skillnader mellan klimatvandringarna, den ena är fiktiv och handlar om framtiden (Falsterbo) medan den andra handlar om faktiska historiska händelser (Simrishamn). Dessa skillnader resulterar i olika sätt att hantera upplevelsen och vad respondenterna får för insikter om hur klimatförändringar kan påverka dem och deras lokalsamhälle.

- Resultatet ger oss en inblick i vad som kan vara betydelsefullt att ta hänsyn till vid utformningen av en klimatvandring om den ska vara en lärorik upplevelse, säger Jenny Friedl. En klimatvandring tycks ha komponenter som kan medföra att kunskap förmedlas på ett kraftfullt och minnesvärt sätt.

Nationellt Kunskapscentrum för klimatanpassning är mycket nöjda med projektet där de två klimatvandringarna i Simrishamn och Falsterbo/Skanör utvärderades.

- Vi kommer nu att analysera och värdera resultatet i rapporten för att ta ställning till hur vi går vidare med detta underlag, säger Michaela Borg, enhetschef Klimatanpassning på SMHI. Tankar finns om att eventuellt ta fram nya vandringsappar tillsammans med en eller flera kommuner i Sverige, men inga beslut är tagna kring detta i nuläget.

Kontakt
Jenny Friedl, forskarassistent på CSR och beteendevetare i psykologi.
Tel: 073-9131940

Michaela Borg, enhetschef Klimatanpassning, SMHI.
Tel: +46 (0) 11 495 85 00 
Mobiltelefon: + 46 (0) 11 495 81 40


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda.